PMF - Geološki odsjek

Zbirke na Mineraloško-petrografskom zavodu

Petrološka zbirka sastoji se od 700 primjeraka magmatskih i metamorfnih stijena i 400 primjeraka sedimentnih stijena.

Mineraloška zbirka sastoji se od 1800 primjeraka minerala, dok se zbirka rudnih stijena sastoji od 200 primjeraka.

Sve se ove zbirke redovito ažuriraju i koriste u nastavi.