PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2021./22. nalazi se ovdje.


Upisi na diplomske studijske programe Geološkog odsjeka

Natječaji za upis u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša objavljuju se svake godine u srpnju, također na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


*** RANG-LISTE ZA UPISE U AK. GODINU 2021./22.***

Datum objave: 1.10.2021. 14:00

Rang-lista za diplomski studij Geologija nalazi se OVDJE.

Rang-lista za diplomski studij Geologija zaštite okoliša nalazi se OVDJE.

 

Molimo da za sve detalje oko upisa pratite aktualne obavijesti na ovim stranicama. U slučaju potrebe kontaktirati Ured za studente.

 

NOVO: TERMINI DOLASKA NA UPISE (datum objave: 5.10.2021. 15:45)

ČETVRTAK, 7.10.2021. – PRIJEPODNE

Upisi na diplomski studij Geologija zaštite okoliša (za studente koji su završili preddiplomski studij Geologija)

9:00-9:30 – studenti od 1. do 3. mjesta rang-liste

9:30-10:00 – studenti od 4. do 6. mjesta rang-liste

10:00-10:30 – studenti od 7. do 9. mjesta rang-liste

Upisi na diplomski studij Geologija zaštite okoliša (za studente koji su završili srodne preddiplomske studije izvan PMF-a)

10:30-11:00 – kandidat s posebne rang-liste

 

ČETVRTAK, 7.10.2021. – POSLIJEPODNE

Upisi na diplomski studij Geologija

12:00-12:30 – studenti od 1. do 3. mjesta rang-liste

12:30-13:00 – studenti od 4. do 6. mjesta rang-liste

13:00-13:30 – studenti od 7. do 9. mjesta rang-liste

13:30-14:00 – studenti od 10. do 12. mjesta rang-liste

14:00-14:30 – studenti od 13. do 16. mjesta rang-liste

 

Molimo studente da izričito poštuju objavljene termine.

U slučaju da je student ostvario pravo upisa na oba studija, treba se e-mailom javiti u referadu (referada@geol.pmf.hr) i javiti za koji se studij odlučio i u kojem od navedenih termina dolazi na upis. E-mail je potrebno poslati u referadu najkasnije u srijedu do 14:00 h.


UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE NA GEOLOŠKOM ODSJEKU, 7. I 8.10.2021.

Upisi za studente Geološkog odsjeka provest će se 7. i 8. listopada 2021. godine. Upisi će se provoditi u Uredu za studente prema definiranim terminima, uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera. Detaljan raspis termina dolaska pojedinih studenata bit će objaljven nakon izrade rang-liste.

Prije dolaska na upise potrebno je preuzeti slijedeće obrasce te ih ispunjene osobno donijeti na upis:

1. Upisni list (preuzeti obrazac ovisno o studiju: Geologija ILI Geologija zaštite okoliša) – dio ispuniti računalno, zaokruživanja može i vlastoručno

2. Obrazac za upis izbornih predmeta – preuzeti OVDJE, ispuniti računalno

 

Na upis je potrebno donijeti i jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm; molimo zalijepiti na upisni list prije dolaska na fakultet) te potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. Potvrdu o prebivalištu moguće je preuzeti s portala e-Građani, preko e-Usluge MUP.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu 350,00 kn uplatom na IBAN PMF-a HR5823600001101522208, uz model 00, opis plaćanja "Za upis na diplomski studij " i slijedeći poziv na broj: 604070-107-OIB studenta. Na upis je potrebno donijeti potvrdu o uplati.

Pristupnici koji se u definiranom roku ne upišu na studij, gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.

 


PRIJAVE NA DIPLOMSKE STUDIJE GEOLOŠKOG ODSJEKA (AK. GOD. 2021./22.)

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave na diplomske studijske programe trajat će do 30. rujna 2021. do 14:00. Oni studenti koji su završili preddiplomski studij i prikupili svu potrebnu dokumentaciju prijavu u elektroničkom obliku mogu napraviti bilo kada do istega navedenog roka.

Prijave za razredbeni postupak odvijaju se elektroničkim putem na adresu prijave@geol.pmf.hr, a originalnu dokumentaciju je potrebno i osobno donijeti na fakultet isključivo 29. i 30. rujna (u vremenu 9:00 - 14:00 h) te predati u Ured za studente u zapečaćenoj omotnici. Molimo da pokucate na Ured za studente i pričekate do izlaska djelatnica referade, te da se cijelo vrijeme pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera. 

Na zapečaćenu omotnicu potrebno je napisati:
Geološki odsjek
Prijava na diplomski studij Geologija (ili Geologija zaštite okoliša)
Prezime i ime studenta

Nepotpune prijave, kao i isključivo elektroničke prijave uz koje nije predana i originalna dokumentacija u tiskanom obliku, neće se razmatrati.

Rang liste prijavljenih kandidata biti će objavljene najkasnije 4. listopada 2021. u prijepodnevnim satima, a upisi će se održavati 7. i 8. listopada 2021

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA DIPLOMSKE STUDIJE GEOLOŠKOG ODSJEKA:

(1) dokaz o državljanstvu (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(2) rodni list (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(3) svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diploma (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

(4) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a (HR5823600001101522208), uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj: Geološki odsjek: 604020-107-OIB studenta

(5) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

(6) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerena dokumentacija iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta

Uz sve gore navedene dokumente, obavezno se prilaže i ispunjen i vlastoručno potpisan OBRAZAC PRIJAVE, koji se može preuzeti OVDJE

Dokumentacija se šalje na adresu prijave@geol.pmf.hr, u obliku PDF datoteka (te se donosi osobno i u printanom obliku). Dokumente u elektroničkom obliku potrebno je nazvati/numerirati, na sljedeći način:

PRIJAVA_Prezime_Ime (ispunjen, vlastoručno potpisan i skeniran obrazac prijave)

01_drzavljanstvo_Prezime_Ime

02_rodni_list_Prezime_Ime

03_ svjedodzba_Prezime_Ime

04_uplatnica_Prezime_Ime

05_prijepis_ocjena_Prezime_Ime

06_sadrzaj_predmeta_Prezime_Ime (samo za studente koji su preddiplomski/dodiplomski studij završili izvan PMF-a

Dokumenti koji se vlastoručno potpisuju ili ispunjavaju mogu biti skenirani i/ili fotografirani pa pohranjeni u PDF formatu, bitno je da su numerirani kako je navedeno i da su svi podaci jasno vidljivi.

Puni tekst Natječa za upis na diplomske studijske programe Geološkog odsjeka objavljen je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu a možete ga pronaći ovdje:

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2021./22.