PMF - Geološki odsjek

Geološki odsjek

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Dražen Balen

  Email   8 MPZ   01/ 460 5967

prof. dr. sc. Damir Bucković

  Email   007 GPZ   +38514606094

prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović

  Email   012A GPZ   +38514606107

prof. dr. sc. Vlasta Ćosović

  Email     01/ 460 6095

prof. dr. sc. Marijan Kovačić

  Email     +38514605966

prof. dr. sc. Gordana Medunić

  Email   MPZ   +38514605909

prof. dr. sc. Alan Moro

  Email     01/ 460 6093

prof. dr. sc. Darko Tibljaš

  Email     +38514605970

prof. dr. sc. Nenad Tomašić

  Email   9 MPZ   +38514605968

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga

  Email   012 GPZ   +38514606101

izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj

  Email     01/460 6109

Docent

doc. dr. sc. Andrea Čobić

  Email   MPZ 12   +38514605971

doc. dr. sc. Hana Fajković

  Email     +38514605969

doc. dr. sc. Karmen Fio Firi

  Email   019   +38514606112

doc. dr. sc. Katarina Gobo

  Email   024   01/ 4606 117

doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter

  Email   011   +38514606097

doc. dr. sc. Maja Martinuš

  Email   014   01/460 6111

doc. dr. sc. Zorica Petrinec

  Email   MPZ   +38514605969

doc. dr. sc. Kristina Pikelj

  Email   GPZ 019   +38514606113

Viši predavač

Dražen Kurtanjek, v. pred. mr. sc.

  Email     01/ 460 5965

Asistent

Marina Čančar, mag. geol.

  Email     01/460 6103

Lucija Drobnjak, mag. geol.

  Email     01/460 6106

Zvonka Gverić, mag. geol.

  Email   MPZ 4   +38514605963

Laura Huljek, mag. ing. geol.

  Email   Biblioteka MPZ   +38514605962

Valerije Makarun, mag. geol.

  Email     01/460 6114

Iva Olić, mag. geol.

  Email   025 GPZ   +38514606100

Petra Schneider, mag. geol.

  Email   MPZ 4   01/460 5963

Ena Topalović, mag. geol.

  Email   Knjžnica MPZ   01/ 460 5962

Stručni savjetnik

Željka Haramina, dipl. ing.

  Email   Knjžnica MPZ   01-4605961

Štefica Kampić, dipl.inž.

  Email     01/ 460 5974

Povjera predavanja

Igor Felja, dr. sc.

  Email   014 GPZ   +38514606156

Frane Marković, dr. sc.

  Email     +38514605972

Stručni suradnik

Šimun Aščić, prof.

  Email   025   +38514606115

Željko Ištuk, dipl. ing.

  Email   GPZ   01/ 460 6084

OSTALI

Irena Bašić

  Email   Uredovnica MPZ   01/ 460 5960

Valentina Benković, bacc. admin. publ.

  Email     01/ 460 6075

Adriana Bona

  Email   GPZ   01/ 4606 080

Marija Cindro, dipl.iur.

  Email   Referada GO   01/ 460 6075

Emina Gajski

  Email     01/ 460 5999

Branka Jakopović

  Email     01/ 460 5999

Marina Kaurin

  Email     01/460 6096

Robert Košćal

  Email     01/ 460 6110

Zoran Osmak

  Email     01/ 4606 081

Josip Šebalj, mag. informatol.

  Email   Knjižnica   01/460 6474

Dejan Vončina

  Email     01/ 460 5999

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Goran Kniewald

  Email    

prof. dr. sc. Davor Pavelić

  Email    

prof. dr. sc. Marija Romić

  Email    

prof. dr. sc. Bruno Tomljenović

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Boris Antolić

     

izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

     

izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Katja Džepina

     

doc. dr. sc. Leon Grubišić

     

doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac

  Email    

doc. dr. sc. Zoran Kovač

  Email    

doc. dr. sc. Martin Krkač

  Email    

doc. dr. sc. Bojan Matoš

  Email    

doc. dr. sc. Jasmina Obhođaš

     

doc. dr. sc. Martin Pfannkuchen

     

doc. dr. sc. Nedo Vrgoč

     

Asistent

Hrvoje Lukačić, mag. ing. geol.

     

Povjera predavanja

Mirna Batistić, dr. sc.

     

Snježana Blažeković Smojić, dr. sc.

     

Marija Bošnjak, dr. sc.

  Email    

Elvira Bura Nakić

     

Vlado Cuculić, dr. sc.

     

Jakov Dulčić, dr. sc.

     

Sanja Frka Milosavljević, dr. sc.

     

Andreja Gajović, dr. sc.

     

Tonći Grgasović, dr. sc.

  Email    

Ingrid Ivančić, dr. sc.

     

Damir Kapetanović, dr. sc.

     

Daniela Marić Pfannkuchen, dr. sc.

     

Nevenka Mikac, dr. sc.

  Email    

Tea Mišić Radić, dr. sc.

     

Marta Plavšić, dr. sc.

     

Maša Rajić Linarić, dr. sc.

     

Ante Žuljević, dr. sc.

     

Znanstveni savjetnik

Božena Ćosović, dr. sc.

  Email    

Viši znanstveni suradnik

Andrej Jaklin, dr. sc.

  Email    

Mentor

Paolo Paliaga, dr. sc.

  Email    

Neda Vdović, dr. sc.

     

Naslovni redoviti profesor

Nenad Jasprica, prof. dr. sc.

     

Melita Peharda Uljević, prof. dr. sc.

     

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Vera Žutić, dr. sc.

  Email    

Naslovni docent

Željka Fiket, doc. dr. sc.

     

Ankica Oros Sršen, doc. dr. sc.

  Email    

OSTALI

Nevenka Bihari, dr. sc.

     

Maja Fafanđel, dr. sc.

     

Jadranka Pečar-Ilić, dr. sc.

     

Dubravko Risović, dr. sc.

     

Ana Travizi, dr. sc.