PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Ocjenski radovi za knjižnicu

 

Nakon završetska studija, prema  Pravilniku, potrebno je predati navedene radove u knjižnicu. 

 

Diplomski rad 

Diplomski rad koji je potrebno predati u knjižnicu (najkasnije 5 dana nakon obrane) sadrži:

1.     Jedan tvrdo ukoričeni diplomski rad u kojem na hrptu treba pisati:  ime i prezime, diplomski rad i godina diplomiranja

2.     Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada  potpisana od strane mentora i studenta

3.     Digitalna verzija rada[1] (u PDF/A[2] inačici) poslati u PDF-u na mail prije donošenja tvrdo ukoričenog rada

 

Završni rad 

Završni rad koji je potrebno predati u knjižnicu (najkasnije 5 dana nakon obrane) sadrži:

1. Digitalna verzija rada[3] (u PDF/A [2] inačici)  poslati u PDF-u na mail prije dolaska u knjižnicu

2. Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada  potpisana od strane mentora i studenta

 

 

 

♦ Nakon što student preda diplomski rad u knjižnicu, dobiva od knjižnice Potvrdu o predanom diplomskom radu bez koje u Uredu za studente ne može dobiti potvrdu o završetku studija.

______________

[1] Digitalna verzija diplomskog rada je jedinstveni PDF dokument koji sadrži sve potrebne dijelove rada te je identičan tiskanom diplomskom radu (osim što ne sadrži Izjavu o izvornosti rada)

[2] PDF/A inačica namijenjena je za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata koja osigurava samodostatnost dokumenta na način da sve vanjske resurse potrebne za reprodukciju dokumenta (npr. fontove) uključi u PDF datoteku kako bi se dokument mogao reproducirati bez obzira na promjene tehnologije. Upute kako izraditi PDF/A inačicu su dostupne na: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690832

[3] Digitalna verzija završnog rada je jedinstveni PDF dokument koji sadrži sve potrebne dijelove rada


Repozitorij

Repozitorij je prazan