PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Iva Olić   braniti Seminar II pod naslovom:

Metode niskotemperaturne termokronologije

dana  22. rujna 2022. (četvrtak) u 12,00 sati  u predavaoni 016 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb, pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 

 

Autor: Valentina Benković

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija TEA MAJERIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u PONEDJELJAK, 26. RUJNA 2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je „Gornjokredni klastiti na području Sokolovica-Ljubeničica, zapadna Medvednica“.

Komisiju za obranu sačinjavaju:

 1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, PMF – GPZ
 2. Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi, PMF – GPZ
 3. Doc. dr. sc. Frane Marković, PMF – MPZ
Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija KAROLINA MIKIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u PONEDJELJAK, 26. RUJNA 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je „Pregled i usporedba različitih gravitacijskih tokova i njihovih naslaga“.

Komisiju za obranu sačinjavaju:

 1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, PMF – GPZ
 2. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, PMF – GPZ
 3. Doc. dr. sc. Frane Marković, PMF – MPZ
Autor: Željka Haramina

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Marija Petrović   braniti Seminar II pod naslovom:

 

Indikatori pedogeneze na odlagalištima ugljenog pepela izloženim dugogodišnjem vremenskom utjecaju

 

dana  20. rujna 2022. (utorak) u 11,15 sati  u predavaoni MPZ 1 na Mineraloško-petrografskom  zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  95, Zagreb, pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. Doc.dr.sc. Željka Fiket, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 2.  Doc.dr.sc. Kristina Pikelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Doc. dr. sc. Hana Fajković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 

 

Autor: Valentina Benković

Student diplomskog studija Geologija MATEO PETROVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine u 13,00 sati putem MS Teams platforme. Tema diplomskog ispita je „Zagrebačka serija potresa iz 2020. godine”.

Komisiju za obranu sačinjavaju:

 1. Izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić, PMF – Geofizički odsjek
 2. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, PMF – MPZ
 3. Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi, PMF – GPZ

       Zamjena: Doc. dr. sc. Frane Marković, PMF – MPZ

 

Poveznica za pristup MS Teams platformi. 

Autor: Željka Haramina

Studentica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša IVA PALATINUŠ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ponedjeljak,
19. rujna 2022. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Velika predavaonica, (-008), Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog ispita je „Košna konglomerati: sastav i porijeklo čestica”.
 

Komisiju za obranu sačinjavaju:
1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, PMF – GPZ
2. Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi, PMF – GPZ
3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, PMF – MPZ
Zamjena: Doc. dr. sc. Frane Marković, PMF – MPZ

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica III. godine preddiplomskog studija Geologije Adrijana Šandor pristupit će polaganju završnog seminara u četvrtak 15. rujna 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (predavaona MPZ-2) PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb, pod naslovom:

“LITIJEVI MINERALI – POJAVLJIVANJE I ULOGA U SUVREMENOM TEHNOLOŠKOM RAZVOJU “

pred slijedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Nenad Tomašić,
doc. dr. sc. Andrea Čobić
izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj

Autor: Karmen Fio Firi

Student III. godine preddiplomskog studija Geologije Petar Maruna pristupit će polaganju završnog seminara u
četvrtak 15. rujna 2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (predavaona MPZ1) PMF-a,
Horvatovac 95, Zagreb, pod naslovom:
“PETROGRAFSKA ANALIZA UTRUSAKA U KISELIM EFUZIVIMA OKOLICE VOĆINA (PAPUK) “

pred sljedećim povjerenstvom:

Prof.dr.sc. Dražen Balen,
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec,
Doc.dr.sc. Katarina Gobo

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica III. godine preddiplomskog studija geologije Tamara Kovačić pristupit će polaganju završnog seminara u ponedjeljak 19. rujna 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (predavaona MPZ-1) PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb, pod naslovom:

“MINERALOŠKA OBILJEŽJA EOCENSKIH LAPORA NA PODRUČJI SLANOG POTOKA, VINODOLSKA DOLINA“

pred slijedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Nenad Tomašić,
mr. sc. Dražen Kurtanjek
izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija KATARINA MAROJEVIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u četvrtak, 15. rujna 2022. godine u 09:00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Seminar,
(016), Horvatovac 102a, Zagreb.

Tema završnog seminara je „STRUKTURNA OBILJEŽJA TRGOVSKE GORE“

Komisiju za obranu sačinjavaju:

1. Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš, RGNF
2. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, PMF – GPZ
3. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, PMF – MPZ

Zamjena: Doc. dr. sc. Katarina Gobo, PMF-GPZ

Autor: Karmen Fio Firi

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Geologije Zvonka Gverić  održati Seminar III pod naslovom:

 

PROMJENE U ZAJEDNICI MINERALA GLINA U UVJETIMA UMJERENE KLIME NA PRIMJERU MIOCENSKIH I PLIOKVARTARNIH SEDIMENATA TE PRIPADAJUĆIH TALA NA PODRUČJU MEDVEDNIČKOG PRIGORJA, SZ HRVATSKA

 

Dana 8. srpnja 2022. (petak) u 11,00 sati, u predavaonici MPZ1 na Mineraloško-petrografskom zavodu, Horvatovac 95, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

 

Članovi povjerenstva:

 

 1. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Dr.sc. Anita Grizelj, viša znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Goran Durn, akademik, Rudarko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Valentina Benković

Na temelju članka 4. Pravilnika o doktorskom studiju na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i odluke Odbora za poslijediplomski studij Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 8. travnja 2022. godine objavljuje se da će:

 

Autor: Andrea Čobić