PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


UPISI NA STUDIJSKE PROGRAME GEOLOŠKOG ODSJEKA

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Geologija objavljuje se svake godine u svibnju na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu teksta natječaja za cijelo sveučilište.

Natječaji za upis u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša objavljuju se svake godine u srpnju, također na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.

ZA DETALJE MOLIMO POGLEDAJTE PODSTRANICU ZA ODGOVARAJUĆU STUDIJSKU RAZINU:

  • Za upise na preddiplomski studij Geologija: detalje pogledati na poveznici za Preddiplomski studij.
  • Za upise na diplomski studij Geologija ili Geologija zaštite okoliša: detalje pogledati na poveznici za Diplomski studij.

Od travnja 2023. na snazi su nove NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA.


Referada za studije

Voditeljica referade: Marija Cindro, dipl.iur  
Tel: +385 1 4606075
E-mail: referada@geol.pmf.unizg.hr

 

Uredovno vrijeme za studente preddiplomskog, diplomskog i dodiplomskog studija:

Od ponedjeljka do četvrtka: 12:00 – 14:30

 

Uredovno vrijeme za studente doktorskog studija:

Od ponedjeljka do petka; prema dogovoru