PMF - Geološki odsjek

Upisi na preddiplomski studijski program Geologija

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Geologija objavljuje se svake godine u svibnju na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu teksta natječaja za cijelo sveučilište.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


Postupak upisa na preddiplomski studij Geologija u ak. god. 2021./22. - jesenski rok, 20.9.2021

AKTUALNO: JESENSKI UPISNI ROK
23.7.2021. u 12 sati počele su prijave studijskih programa za jesenski upisni rok na platformi Postani student. Na Geološkom odsjeku u jesenskom roku upisujemo 16 studenata (15 državljana RH + jednog stranog studenta). Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 16. rujan 2021.g. do 14:59

Upisi na preddiplomski studij Geologija provodit će se u potpunosti online dana 20.9.2021. (ponedjeljak) s početkom od 8:00.

 

ONLINE POSTUPAK UPISA (vrijedi i za ljetni i jesenski rok)

Upisi na preddiplomski sveučilišni  studij Geologija na Geološkom odsjeku PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

Molimo kandidate da redovito provjeravaju elektroničku poštu radi moguće potrebe za ponavljanjem nekog od dolje opisanih koraka.
NAPOMENA: Studentima će biti poslan mail kad god dođe do promjene s prijavom (prihvaćanje ili odbijanje). U samom mailu neće pisati što se dogodilo, nego će trebati otvoriti aplikaciju i pogledati stanje. Studentima sugeriramo da povremeno i samoinicijativno provjere stanje u aplikaciji za slučaj da se nešto dogodi s našim mail serverom i mailovi prestanu stizati. 

 

DOKUMENTI UPUTA ZA UPISE DOSTUPNI SU NA POVEZNICAMA:

Priprema dokumenata PRIJE rada s aplikacijom

Upute za koristenje aplikacije za upis na preddiplomski studij Geologija

Upute za promjenu zaporke za AAI


 

 1. PRIJAVA ZA UPIS: ponedjeljak, 20.9.2021. od 8:00 do 12:00

Kandidati trebaju učitati: 

 • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete 
 • fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru (Napomena: Preporučamo koristiti plavi ili crni tanki flomaster umjesto kemijske olovke!!!)
 • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice 
 • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili viš

 

 1. ISPUNJAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA STUDOMATU: ponedjeljak, 20.9.2021. do 13:00, nakon potvrde referade da su Vaši dokumenti učitani u 1. koraku prihvaćeni

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji) u izborniku Podaci o studentu - Osobni podaci ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka. 

 

 1. DOSTAVA POTVRDA O UPLATI UPISNINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA: ponedjeljak, 20.9.2021. do 15:00, a u slučaju poteškoća najkasnije do utorka 21.2021. do 12:00

Za uplatu upisnine i/ili participacije potrebno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji (za one koji koriste web ili mobilno bankarstvo bit će dotupan i barkod). Isti su navedeni i u uputi "Priprema dokumenata prije rada s aplikacijom".
Upisnina iznosi 350,00 kuna.
Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna. 
Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

 

23.7.2021. 14:37 - izmjena u vezi izdavanja potvrda nakon uspješno provedenog upisa:

Potvrdu o upisu na studij možete zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.comU trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.


Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja u listopadu 2021. godine (bit ćete pravovremeno obaviješteni o točnom terminu). 

 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 • Kopiju svjedodžbe o državnoj maturi
 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
 • ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)


Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4606075 (Referada za studije Geološkog odsjeka) ili putem e-maila: referada@geol.pmf.hr.


Natječaj i uvjeti upisa na preddiplomski studij Geologija u ak. god. 2021./22.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 8. redovitoj sjednici u 352. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 16. ožujka 2021. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2021./2022. Prema ovoj odluci, na preddiplomski studij Geologija upisujemo 36 redovnih studenata, a jedno mjesto rezervirano je za strane studente.

Natječaj za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2021./2022. objavljen je 20. svibnja 2021. na stranicama SuZ i može se pronaći ovdje.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na Geološki odsjek:

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 11. (preddiplomski studij Geologija) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.


a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (viša razina) do 400 bodova
 • Fizika ili Biologija ili Kemija ili Geografija* do 150 bodova
 • *Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od predmeta položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio ispit iz dva, tri ili četiri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*

 • Postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju u RH ili smotri iz predmeta Biologija ili Matematika ili Kemija ili Geografija ili Informatika ili Fizika:
  • osvojeno 1. mjesto IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • osvojeno 2. mjesto 50 bodova
  • osvojeno 3. mjesto 40 bodova
  • sudjelovanje u natjecanju 30 bodova
 • Sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz predmeta Biologije ili Ekologije ili Geografije ili Kemije ili Informatike ili Fizike ili Matematike (olimpijade, International Conference of Young Scientists, International Young Scientists Competition i sl.). do 50 bodova *
 • Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.


PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK (izvadak iz teksta natječaja!)

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja):

 • za srpanjski razredbeni rok do uključivo 21. srpnja 2021. u 13:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 6. lipnja 2021. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).
 • za rujanski razredbeni rok do uključivo 16. rujna 2021. u 14:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere.

Prijave za dodatne provjere primaju se do 27. kolovoza 2021. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).
Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr