PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Upisi na sveučilišni prijediplomski studijski program Geologija

Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Geologija objavljuje se svake godine u svibnju na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu teksta natječaja za cijelo sveučilište.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


JESENSKI ROK 2023./24. – Postupak upisa na prijediplomski studij Geologija

JESENSKI UPISNI ROK
Na Geološkom odsjeku u jesenskom roku upisujemo 20 studenata (+ jednog stranog studenta), od mogućih 36+1 upisnih mjesta. Prijave na studij obavljaju se putem portala Postani student.

VAŽNO: Upisi na prijediplomski studij Geologija provodit će se u potpunosti online i održavat će dana 20.9.2023. (srijeda) od 9:00 do 14:00 sati. 

Troškovi upisa iznose 60 € (452,07 kn).

Svi potrebni podaci za obavljanje upisa nalaze se u dokumentu "Priprema dokumenata PRIJE rada s aplikacijom".

 

ONLINE POSTUPAK UPISA (vrijedi i za ljetni i jesenski rok)

Upisi na prijediplomski sveučilišni  studij Geologija na Geološkom odsjeku PMF-a odvijat će se online putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

Molimo kandidate da redovito provjeravaju elektroničku poštu radi moguće potrebe za ponavljanjem nekog od dolje opisanih koraka.
NAPOMENA: Studentima će biti poslan mail kad god dođe do promjene s prijavom (prihvaćanje ili odbijanje). U samom mailu neće pisati što se dogodilo, nego će trebati otvoriti aplikaciju i pogledati stanje. Studentima sugeriramo da povremeno i samoinicijativno provjere stanje u aplikaciji za slučaj da se nešto dogodi s našim mail serverom i mailovi prestanu stizati. 

 

Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4606075 (Referada za studije Geološkog odsjeka) i 01/ 4606115 (Šimun Aščić, ISVU koordinator), ili putem e-maila: referada@geol.pmf.hr.

 

DOKUMENTI UPUTA ZA UPISE DOSTUPNI SU NA POVEZNICAMA:

Priprema dokumenata PRIJE rada s aplikacijom

Upute za korištenje aplikacije za upis na prijediplomski studij Geologija

Upute za promjenu zaporke za AAI


 

 1. PRIJAVA ZA UPIS: srijeda, 20.9.2023. od 9:00 do 14:00 sati

Kandidati trebaju učitati: 

 • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete 
 • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice 
 • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više.

 

 1. ISPUNJAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA STUDOMATU: srijeda, 20.9.2023. do 14:00, nakon potvrde referade da su Vaši dokumenti učitani u 1. koraku prihvaćeni

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji) u izborniku Podaci o studentu - Osobni podaci ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka. 

 

 1. DOSTAVA POTVRDA O UPLATI UPISNINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA: srijeda, 20.9.2023. od 9:00 do 14:00 sati. U slučaju poteškoća obavezno telefonski kontaktirati referadu (potvrde je moguće dostaviti nakon uspješne realizacije prethodnih koraka)

Za uplatu upisnine i/ili participacije potrebno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji (za one koji koriste web ili mobilno bankarstvo bit će dotupan i barkod). Isti su navedeni i u uputi "Priprema dokumenata prije rada s aplikacijom".
Upisnina iznosi 60 € (452,07 kn).
 

Izdavanje potvrda nakon uspješno provedenog upisa:

Potvrdu o upisu na studij možete zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.comU trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.


Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja u listopadu 2023. godine (bit ćete pravovremeno obavješteni o točnom terminu). 

 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 • Kopiju svjedodžbe o državnoj maturi
 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
 • ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

 


Ljetni rok – UPISI na sveučilišni prijediplomski studij Geologija, ak. god. 2023./24.

Izdvajamo informacije vezano uz upise:
 

Prijave u aplikaciju će biti moguće u petak 21. 7. 2023. od 9:00 do 14:00 sati!

Nakon potvrđenog prvog koraka pri prijavi potrebno je isti dan obaviti i sljedeći korak!

Molimo da budete uz računalo na dan prijave i pratite sve potrebne informacije.

 

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student. Stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podacima o prebivalištu. 
Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4606 075 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@geol.pmf.hr

 

Naknada za upis u I. godinu propisana je Odlukom PMF-a od 23. veljače 2023. godine, https://www.pmf.unizg.hr/images/50023225/Naknade%20za%20upis%20studenata-23-2-23.pdf

 

DOKUMENTI UPUTA ZA UPISE DOSTUPNI SU NA POVEZNICAMA:

Priprema dokumenata PRIJE rada s aplikacijom - novo!

Upute za koristenje aplikacije za upis na preddiplomski studij Geologija

Upute za promjenu zaporke za AAI

 

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god 2023./2024. bit će definirano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2023./2024. Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. god. 2023./2024.

Državljani Ukrajine, upisani u posebnoj kvoti kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH bit će subvencionirani pod istim uvjetima kao redoviti studenti državljani RH, ako takva odredba bude definirana navedenom odlukom Vlade RH. U protivnom će ovim kandidatima biti naplaćena školarina kao stranim državljanima, u skladu s Odlukom Senata.


Natječaj i uvjeti upisa na sveučilišni prijediplomski studij Geologija, ak. god. 2023./24.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 6. redovitoj sjednici u 354. akademskoj godini (2022./2023.) održanoj 21. ožujka 2023. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih  studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. 

Prema ovoj odluci, na sveučilišni prijediplomski studij Geologija upisujemo 36 redovnih studenata, a jedno mjesto rezervirano je za strane studente.

Natječaj za upis studenata u I. godinu PRIJEDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2023./2024. objavljen je 27. travnja 2023. godine na stranicama SuZ i može se pronaći ovdje.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na Geološki odsjek:

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 11. (prijediplomski studij Geologija) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.


a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (viša razina) do 400 bodova
 • Fizika ili Biologija ili Kemija ili Geografija* do 150 bodova
 • *Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od predmeta položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio ispit iz dva, tri ili četiri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*

 • Postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju u RH ili smotri iz predmeta Biologija ili Matematika ili Kemija ili Geografija ili Informatika ili Fizika:
  • osvojeno 1. mjesto IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • osvojeno 2. mjesto 50 bodova
  • osvojeno 3. mjesto 40 bodova
  • sudjelovanje u natjecanju 30 bodova
 • Sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz predmeta Biologije ili Ekologije ili Geografije ili Kemije ili Informatike ili Fizike ili Matematike (olimpijade, International Conference of Young Scientists, International Young Scientists Competition i sl.). do 50 bodova *
 • Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.


PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK (izvadak iz teksta natječaja!)

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi Posebni dio ovog natječaja):

 

 • za srpanjski razredbeni rok do uključivo 19. srpnja 2023. u 13:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 4. lipnja 2023. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).
 • za rujanski razredbeni rok do uključivo 18. rujna 2023. u 13:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se do 27. kolovoza 2023. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).

 

Prijave u aplikaciju će biti moguće u petak 21. 7. 2023. od 9:00 do 14:00 sati!

Nakon potvrđenog prvog koraka pri prijavi potrebno je isti dan obaviti i sljedeći korak!

Molimo da budete uz računalo na dan prijave i pratite sve potrebne informacije.

MOLIMO DA REDOVITO PRATITE OVE MREŽNE STRANICE ZA DALJNJE INFORMACIJE!

 

Naknada za upis u I. godinu propisana je Odlukom PMF-a od 23. veljače 2023. godine, https://www.pmf.unizg.hr/images/50023225/Naknade%20za%20upis%20studenata-23-2-23.pdf

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god 2023./2024. bit će definirano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2023./2024. Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. god. 2023./2024.

Državljani Ukrajine, upisani u posebnoj kvoti kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH bit će subvencionirani pod istim uvjetima kao redoviti studenti državljani RH, ako takva odredba bude definirana navedenom odlukom Vlade RH. U protivnom će ovim kandidatima biti naplaćena školarina kao stranim državljanima, u skladu s Odlukom Senata.

 

DOKUMENTI UPUTA ZA UPISE DOSTUPNI SU NA POVEZNICAMA:

Priprema dokumenata PRIJE rada s aplikacijom - novo!

Upute za koristenje aplikacije za upis na preddiplomski studij Geologija

Upute za promjenu zaporke za AAI

 

Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student. Stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podacima o prebivalištu. 
Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4606 075 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@geol.pmf.hr

VAŽNO!

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove u visini jednog punog iznosa godišnje participacije studenata u troškovima studija određene posebnom Odlukom Fakultetskog vijeća.

Stoga molimo i podsjećamo kandidate da ako odluče ne upisati program na koji su ostvarili pravo upisa, pravovremeno isti odjave.
 

Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr.