Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biogeokemija

Šifra: 44122
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Romić
Izvođači: prof. dr. sc. Marija Romić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Načela održivosti ekosustava i narušavanje njihove stabilnosti: struktura i funkcioniranje prirodnih ekosustava (kretanje tvari i energije, te interakcije i odnosi među organizama u sustavu). Agro-ekosustavi (promjene u odnosu na prirodne sustave, biološka raznolikost u agro-ekosustavu): organizmi, interakcije među organizmima, interakcije između organizama, tla i biljke; vrste sukcesija u prirodnim i agro-ekosustavima. Tlo u okolišu: tlo u agro-ekosustavima (način korištenja, uzgojne mjere i drugi antropogeni utjecaji); koncept kvalitete tla; važnost kemije prirodnih i antropogeniziranih tala u zaštiti okoliša. Degradacija i onečišćenje tala, te posljedice na druge medije u okolišu. Biogeokemijski ciklus hranjiva u prirodnim i narušenim terestričkim ekosustavima: kruženje dušika, fosfora, sumpora i drugih makro- i mikrohranjiva. Ekologija rizosfere i interakcije između tla, mikoorganizama i biljke u primanju hranjiva iz otopine tla. Izvori i porijeklo potencijalno toksičnih metala u tlu: prirodne geokemijske koncentracije, antropogena imisija: imobilizacija i disperzija metala u tlu i drugim medijima okoliša (akvatičnim sustavima, organizmima, atmosferi, te geokemijske barijere i mobilnost metala). Potencijalno toksični metali u sustavu tlo ? biljka (biopristupačnost, bioakumulacija i biomagnifikacija). Bio-remedijacija. Laboratorijske metode analiza uzoraka iz okoliša: načini uzorkovanja tla i biljnog materijala; priprema uzoraka za analize; različite tehnike digestije i ekstrakcije tla i biljnog materijala, utvrđivanje pogodnosti primjene različitih metoda ovisno o tipovima tala; načini uzorkovanja otopine tla i analize (terenske i laboratorijske metode).
Literatura:
  1. Gliessman, S.R. 2000. Agroecology. Ecological processes in Sustainable Agriculture. Ed. Engels E., CRC Press LLC, Boca Raton, USA. (odabrana poglavlja)
  2. Gliessman, S.R. 2000. Field and Laboratory Invesrtigations in Agroecology. Ed. Engels E., CRC Press LLC, Boca Raton, USA. (odabrana poglavlja)
  3. McBride, M.B. 1994. Environmental Chemistry of Soil. Oxford University Press, New York, USA.
  4. Siegel, R.S. 2002. Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. Springer-Verlag, Berlin.
2. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti