Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geološki aspekti zbrinjavanja otpada

Šifra: 44115
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicija otpada, vrste otpada (kruti, tekući, plinski, opasni, radioaktivni, komunalni itd.). Proizvođači otpada (industrija, energetska postrojenja, rudarstvo, komunalna infrastruktura, poljoprivreda). Sistemi zbrinjavanja (neprerađeni, prerađeni otpad), spalionice otpada, komunalna odlagališta, kanalizacija, prerada otpadnih voda, rudna jalovišta, industrijska odlagališta, nuklearna odlagališta (nisko, srednje i visoko aktivnog radioaktivnog otpada). Spalionice, obrada ostataka nakon spaljivanja, emisije zagađivala i toksikanata, problem dioksina, ponašanje dioksina u okolišu, proizvodnja energije, odlaganje i upotreba sagoretina, spremanje filtrata iz sagorjevnih plinova (bunkeri, stari rudarski podzemni radovi). Odlagališta krutog otpada. Odlagališta komunalnog otpada, tehničke karakteristike, geomembrane, kemija izluževina, bioplin, baliranje, kompostiranje, geološke karakteristike idealnog odlagališta komunalnog otpada, monitoring, transport zagađivala, remediacija i konzervacija, iskustveni primjeri. Odlagališta industrijskog i opasnog otpada; izvori (rudarenje, naftna industrija, metalurgija, farmaceutika), priprema odlaganja (zračno filtriranje, ekstrakcije, kemijska oksidacija, membranski procesi, adsorpcije aktivnim ugljenom, likvefakcija), biološki postupci, stabilizacija i solidifikacija, termalni metodi. Mjesta odlaganja industrijskog i opasnog otpada; izbor mjesta, geološki kriteriji, zaštita podzemnih voda, skupljanje izluževina, geomehanička stabilnost, remedijacija tla, voda, monitoring, GIS, iskustveni primjeri. Radioaktivni otpad; vrste radioaktivnog otpada (industrija, medicina, znanstvena istraživanja, proizvodnja nuklearne energije, proizvodnja oružja), priroda radioaktivnosti, ionizirajuća zraćenja, mjerenje radioaktivnosti (doze i jedinica sievert), biološki efekti zračenja, lančana fisija, prirodni izvori zračenja, problem radona, umjetni izvori zračenja, stupanj izloženositi zračenju. Radiotoksičnost (granice opasnog), hrvatski propisi (legislativa), nisko-srednje i visokoaktivni otpad, kratkoživući i dugoživući otpad. Odlaganje radioaktivnog otpada, izbor lokacije, površinska i podzemna odlagališta (nisko i srednje aktivni otpad), duboka ?geološka? odlagališta, stanje u Hrvatskoj, optad iz NE Krško, mogući akcidenti, iskustveni primjeri.
Literatura:
  1. LaGrega, D.M., Buckingham, P.I., Evans, C. J.: Hazardous Wast Managment, McGraw-Hill, 1994, str. 1145.
  2. Murarka, I.P.: Solid waste disposal na reuse, Vol. I., Vol. II., CRC Press, 1987., str. 347.
  3. Simončić, V.: Svjetska iskustva u zbrinjavanju otpada, ZGO, ?Ognjen Prica?, 1991., str. 472
1. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

3. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti