Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Gemologija

Šifra: 63325
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodno predavanje ? obuhvat kolegija i uvodni pojmovi. Geologija nalazišta dragog kamenja. Kristalna optika u gemologiji. Optički efekti kod dragog kamenja. Teorija boja ? uzroci obojenja dragog kamenja. Gemološki instrumenti. Metode gemoloških ispitivanja. Sistematika minerala/dragog kamenja. Rijetko drago kamenje. Organske tvari kao drago kamenje. Dijamant ? graduiranje i imitacije. Sintetsko drago kamenje. Imitacije, kompozitno drago kamenje i tretmani. Obrada dragog kamenja i sistematika rezova. Seminar.
Literatura:
5. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Čobić:

    Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

    Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

     

    Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Pismeni ispiti iz Gemologije Geologije mineralnih ležišta u redovnom jesenskom ispitom roku održat će se u utorak 30. kolovoza, odnosno 13. rujna 8 h u MPZ1.

Usmeni ispiti će se održati isti dan. 

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Gemologije i Geologije mineralnih ležišta u redovnom ljetnom ispitom roku održat će se u utorak 21. lipnja, odnosno 05. srpnja u 8 h u MPZ1.

Usmeni ispiti u prvom ispitnom roku održat će se u petak, 24. lipnja u 10 h u MPZ1 prema naknadno objavljenom rasporedu.

Usmeni ispiti u drugom ispitnom roku održat će se isti dan kad i pismeni ispit. 

Autor: Andrea Čobić

Pismeni dio ispita iz Gemologije u izvanrednom proljetnom ispitnom roku održat će se u utorak, 19. travnja 2022. u 9 h u MPZ1

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 22. travnja 2022. u 12h. U slučaju da postoji kolizija termina usmenog s ispitima iz drugih kolegija, molim studente da se jave putem e-maila.

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Geologije mineralnih ležišta i Gemologije održat će se 15. veljače 2022. god. u 8 h u MPZ1.

Usmeni dio komisijskog ispita iz Sistematske mineralogije održat će se u 10 h. 

Usmeni dio za ostale studente održat će se s početkom u 10:30 h. 

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Gemologije i Geologije mineralnih ležišta u ispitnom roku 01. veljače 2022. započet će u 8 h u MPZ1

Usmeni dio ispita održat će se neposredno nakon pismenih. 

Autor: Andrea Čobić