Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode geokemijskih istraživanja okoliša

Šifra: 44116
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: Štefica Kampić , dipl.inž. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Geokemijski okoliš, disperzija, mobilnost, reaktivnost. Principi analize elemenata u tragovima (način pojavljivanja ET, priprema uzorka, rasčinjavanje, separacija, analitičke tehnike (kolorimetrija, AAS, ICP-MS, XRF, polarografija, kromatografija plinska i tekučinska). Pouzdanost geokemijskih analiza, preciznost, točnost. Rudna ležišta i stijene kao izvor prirodnog zagađenja. Postanak tla, kemijsko trošenje stijena i ruda, klasifikacija tla. Sastav prirodnih voda, Eh-pH (tehnike mjerenja), kompleksi, topivost minerala, kationska izmjenjivačka svojstva i adsorpcija glina i koloida. Geokemijsko istraživanje tla. Anomalije u prirodnim vodama. Anomalije u vodotočnim sedimentima, jezerskim i morskim sedimentima. Geokemijsko istraživanje drenažnog sustava. Vegetacija, volatili (čestice u atmosferi). Statistička obrada podataka, izrada karata i interpretacija. Geokemijsko istraživanje mineralnih ležišta. Geokemijsko kartiranje. Geokemijsko istraživanje antropogenih izvora zagađenja (studij odabranih akcidenata).
Literatura:
  1. Rose, A.W., Hawkes, H.E., Webb, J.S.: Geochemistry in mineral exploration, Academic press, 2nd ed. 1979., str. 657.
  2. Dean, J.R.: Methods for environmental trace analysis, Wiley, 2003., str. 253.
2. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti