Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalna fizika hadronskih sustava

Šifra: 205131
ECTS: 0.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata fizike elementarnih čestica s radom hadronskih sudarivača i detektora čestica, njihovim vrstama i namjenama, metodama i programskim okvirima koji se koriste u analizi podataka te aktualnim temama u istraživanju sudara hadronskih sustava. Predmet se jasno može razložiti na 3 cjeline. Prva cjelina bavi se opisom rada i usporedbom postojećih sudarivača te akceleratorskom fizikom. Druga cjelina opisuje programske okvire analize (ROOT, PAW, PYTHIA i slični) i najčešće metode koje se koriste za opis događaja (algoritmi za pronalaženje snopova, eksperimentalno razlučivanje tipa čestica itd.). Konačno, u trećoj cjelini razmatrala bi se neka od trenutno zanimljivih tematika u hadronskoj fizici, već prema interesu studenta (tokovi čestica, potpisi kvarkovsko-gluonske plazme, grebenaste strukture i slično).
Literatura:
  1. Jean Letessier, Johann Rafelski: Hadrons and Quark-Gluon Plasma, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology, Cambridge University Press, 2002.
  2. R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber: QCD and collider physics, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology, Cambridge University Press, 1996.
  3. R. Atkin: Review of jet reconstruction algorithms, JOP Conference Series 645 (2015) 012008
  4. Additional literature in the form of latest hadron physics articles
  5. ROOT primer 5 (CERN), retrieved from https://root.cern.ch/root-user-guides-and-manuals
1. semestar
Fizika elementarnih čestica - Izborni predmeti - Redovni Smjer - Fizika elementarnih čestica
Termini konzultacija:

Obavijesti