REPOZITORIJ

...


Rokovi i informacije o upisu

Upisi u sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka te sveučilišni prijediplomski studij Geofizičkog odsjeka odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

 1. Prijava za upis: srijeda, 20. rujna 2023. od 09:00 do 11:00 sati

Kandidati trebaju učitati:
 

 • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete
 • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

 

 1. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: srijeda, 20. rujna 2023. do 14:00 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.

 

 1. Dostava potvrda o uplati upisnine: do četvrtka, 21. rujna 2023. do 15:00 sati

 1. Participacija u troškovima studija za one koji su već bili upisani na drugim fakultetima

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god 2023./2024. bit će definirano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2023./2024. Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. god. 2023./2024.

Državljani Ukrajine, upisani u posebnoj kvoti kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH bit će subvencionirani pod istim uvjetima kao redoviti studenti državljani RH, ako takva odredba bude definirana navedenom odlukom Vlade RH. U protivnom će ovim kandidatima biti naplaćena školarina kao stranim državljanima, u skladu s Odlukom Senata.

Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na web-u odsjeka.

 

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.
Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica.

Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja.

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

VAŽNO!

"Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove u visini jednog punog iznosa godišnje participacije studenata u troškovima studija određene posebnom odlukom Fakultetskog vijeća."

* Iznos u eurima izračunat je pretvorbom cijene izražene u HRK uz primjenu fiksnog tečaja HNB, 1 EUR = 7,53450 HRK.

 

       

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA FIZIČKI I GEOFIZIČKI  ODSJEK

Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Fizičkog odsjeka. Molbu studenti predaju  do 22. rujna 2023. godine. Obrazac za molbu  se preuzima  u izborniku Ured za studente/Obrasci.


Osim ispunjene i potpisane molbe student prilaže:

 • ovjereni  nastavni plan i program s prijašnjeg studija
 • potvrdu o uplati

Pri popunjavanju opće uplatnice (iznos od 66,36 eura) treba navesti:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
        IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

FIZIKA - Poziv na Broj: 604060-104 - OIB studenta;

GEOFIZIKA - Poziv na broj: 604060-109 - OIB studenta

Opis plaćanja:  molba za prijelaz na Fizički / Geofizički odsjek

 

Nakon pozitivnog rješenja molbe student  za upis prilaže :

 • Svjedodžba o maturi
 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm
 • Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • Domovnica (moguće donijeti i domovnicu iz sustava e-građani)
 • Rodni list (moguće donijeti i rodni list iz sustava e-građani)
 • Kopiju uplatnice u visini od 371,62 eura  (1. rata školarine; puna školarina iznosi 1114,87 eura )
 • Ispisnicu