Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


Obavijesti

Doktorski rad "Production of Omega and Xi hyperons in proton-proton collisions at √s= 13 TeV using the ALICE detector at the Large Hadron Collider" (Proizvodnja Omega i Ksi hiperona u sudarima protona pri √s= 13 TeV proučavana pomoću detektora ALICE na Velikom hadronskom sudarivaču) doktoranda Davida Karatovića možete pronaći na poveznici OVDJE.

Autor: Marko Hum
Autor: Marko Hum