Zavod za eksperimentalnu fiziku

Zavod za eksperimentalnu fiziku (ZEF) osnovan je 26. travnja 2013. godine odlukom Vijeća Fizičkog odsjeka kao nasljednik Fizičkog zavoda koji ima dugu tradiciju i povijest. Ovaj oblik organiziranja odabran je kao najpogodniji radi optimalne iskorištenosti postojeće i nabavljanja nove opreme, te radi lakše razmjene iskustava istraživača eksperimentalnog usmjerenja iz raznih grana fizike kao poticaj interdisciplinarnim istraživanjima. ZEF posebno brine za eksperimentalnu fiziku čvrstog stanja, atomsku i molekularnu fiziku, nuklearnu fiziku, fiziku srednjih i visokih energija, astrofiziku, biofiziku i metodiku nastave fizike.
Zavod za eksperimentalnu fiziku predstavlja dom za vrhunska istraživanja. Njegovi članovi objavljuju najznačajnije rezultate svojih istraživanja u vodećim znanstvenim časopisima kao što su Nature, Science, Physical Review Letters, Astrophysical Journal, Physical Review A, B, C, D, E itd. Odjek tih istraživanja ogleda se u preko 2500 citata svake godine, nizu pozvanih predavanja, članstvima u uredništvima priznatih časopisa i sl. Članovi zavoda uspješni su voditelji međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata. Ugovorena vrijednost trenutno aktivnih projekata čiji voditelji su članovi ZEF-a premašuje 18 milijuna kuna (rujan 2014.).
Visoka razina znanstvene kvalitete temelj je za uspješno prenošenje znanja studentima na svim razinama, od preddiplomske do poslijediplomske. Tradicija nastave fizike započeta u 19. stoljeću kontinuirano se unaprjeđuje, a vrhunska kvaliteta naših završenih studenata prepoznata je na svim vodećim svjetskim sveučilištima.

 

PREDSTOJNIK ZAVODA

Izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak

Zamjenik predstojnika zavoda: Izv. prof. dr. sc. Emil Tafra

Zavod za eksperimentalnu fiziku
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, HR-10000 Zagreb

 

 

DJELATNICI

 

LABORATORIJI I GRUPE

    LABORATORIJ ZA NISKE TEMPERATURE I JAKA MAGNETSKA POLJA
    LABORATORIJ ZA NMR ČVRSTOG STANJA I VISOKOFREKVENTNA MJERENJA
    LABORATORIJ ZA MIKROSTRUKTURNA ISTRAŽIVANJA
      LABORATORIJ ZA MJERENJE TRANSPORTNIH, MAGNETSKIH I TERMODINAMIČKIH SVOJSTAVA
   

LABORATORIJ ZA NUKLEARNU FIZIKU

   

LABORATORIJ ZA SREDNJE I VISOKE ENERGIJE

    LABORATORIJ ZA FOTONIKU I OPTIČKU SPEKTROSKOPIJU
    LABORATORIJ ZA ISTRAŽIVANJE MAGNETSKIH I ELEKTRIČNIH POJAVA
      LABORATORIJ ZA INFRACRVENU SPEKTROSKOPIJU I ELIPSOMETRIJU
    GRUPA ZGAL
    GRUPA ZA EDUKACIJSKU FIZIKU
    LABORATORIJ ZA SINTEZU I PRIPEMU UZORAKA


 

 

PROJEKTI I REZULTATI

POPIS PROJEKATA NA FIZIČKOM ODSJEKU

POPIS PUBLIKACIJA FIZIČKOG ODSJEKA

ODABRANI REZULTATI


Obavijesti