...


Repozitorij

Obavijesti

Drage studentice i studenti,


Svi nastavnici i suradnici PMF-a ulažu stalne i velike napore u održavanje visoke kvalitete nastave na našem fakultetu. Prvi korak u rješavanju vaših problema svakako su vaši studentski / studijski voditelji te pomoćnici za nastavu na vašem odsjeku. No, ukoliko smatrate da ne možete tako riješiti svoj problem možete prijaviti nepravilnost. U cilju poboljšanja kvalitete nastave te kako bismo omogućili studentima komunikaciju s Fakultetom otvorili smo kanal za prijavu nepravilnosti u nastavi. Svi studenti koji imaju bilo kakvu pritužbu ili uoče neku nepravilnost istu mogu prijaviti na e-mail adresu nastava@dekanat.pmf.hr

Nepravilnost se prijavljuje na gore navedenu adresu Karijernom centru PMF-a. 
Uz identifikacijske podataka (vaše ime i prezime), e-mail prijave mora sadržavati sljedeće:


•    podatke o nastavniku/ici PMF-a za kojeg/u student/ica smatra da je počinio/la nepravilnosti (ime i prezime);
•    podatke o nastavi (predmet, ISVU šifra);
•    opis nepravilnosti
•    datum/e kad je nepravilnost počinjena.

Anonimizirane prijave (prijave u kojima nije navedeno ime i prezime studenta/ice) ne uzimaju se na daljnje postupanje.
Studenti/ice PMF-a dužni su prijave dostaviti isključivo putem službene PMF-ove e-mail adrese. Prijave zaprimljene putem privatnih e-mail adresa neće se uzimati u obzir.

VAŽNO! Iako Vaše prijave moraju sadržavati vaše ime i prezime, one će na daljnje postupanje biti poslane anonimizirane. Jedino voditeljica Karijernog centra i Prodekan za nastavu znat će tko je osoba koja je prijavila nepravilnost.

Nakon prijave nepravilnosti Prodekan za nastavu istu će proslijediti pomoćniku za nastavu nadležnog odsjeka na daljnje postupanje. Student/ica koji/a je prijavi0/la nepravilnost o svemu će biti obaviješten/a.

VAŽNO! Ovaj kanal nije namijenjen kao kanal za žalbe na postignute rezultate na ispitu. Te žalbe definirane su Statutom PMF-a i Pravilnikom o studiranju te se takve prijave neće razmatrati. 

 

Prof. dr. sc. Mirko Planinić
Dekan

Autor: Arijana Balaško

Temeljem Pravilnika, prilagođeni prijevoz ZET-a može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Studenti s invaliditetom koji su zainteresirani za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, koji podatke i dokumente potrebne za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti Uredu i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona). 

Autor: webmaster FO

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja fizike i/ili tehnike radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32, Zagreb (osobno ili poštom) ili putem e-mail adrese referada@phy.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. zamolbu (obavezno navesti broj telefona, adresu i OIB) - /_news/52014/Zamolba FO.docx
  2. diplomu završenog studija,
  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,
  4. ovjerene sadržaje položenih kolegija za koje želite da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,
  5. kopiju uplatnice.

 

Autor: Kristina Ostojić

Upisi u sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka te sveučilišni prijediplomski studij Geofizičkog odsjeka odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

Autor: Arijana Balaško

Poštovane kolegice i kolege, 

Ukoliko ste položili sve ispite prijediplomskog studija, obavezni ste doći u Ured za studente te predati zamolbu za završetak studija kako bi Vam se isti službeno proveo kroz sustav i izradila potvrda o završetku studija. 

Bez službenog završetka studija, oni koji planiraju nastaviti školovanje na diplomskom studiju - neće moći predati prijavu za razredbeni postupak za upis na diplomski studij.

S poštovanjem, 

Ured za studente

Autor: Arijana Balaško

Upisi u sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka te sveučilišni prijediplomski studij Geofizičkog odsjeka odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

Autor: Arijana Balaško
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade...

Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.

Autor: Arijana Balaško
Autor: Arijana Balaško

Studenti 2. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fizike koji razmišljaju o prelasku na preddiplomski studij Geofizike trebali bi pri upisu u ljetni semestar upisati razlikovne kolegije – Uvod u fiziku čvrste Zemlje te Uvod u geofizičku dinamiku fluida.

Navedeni kolegiji upisuju se putem obrasca za horizontalnu mobilnost.

 

Kako su upisi u ljetni semestar sve bliže molimo studente, koji razmišljaju o prelasku na studij Geofizike u ak. god. 2023./2024., da dođu do Ureda za studente po prethodno spomenuti obrazac i dodatne informacije.

 

Vaš Ured za studente FO

Autor: Arijana Balaško

Poštovane kolegice i kolege,

Prilikom upisa na željene studije Fizike i studije Geofizike, kreirana vam je e-mail adresa oblika identičnog AAI identitetu. Za buduću komunikaciju s Uredom za studente, koristite isključivo službenu e-mail adresu. Na sve e-mailove pristigle s privatnih e-mail adresa, djelatnice Ureda za studente nisu dužne povratno odgovoriti.

Hvala!

Vaš Ured za studente FO i GO

Autor: Arijana Balaško

Dio programa koji se odnosi na metodički dio izobrazbe fizičke struke, polaznici programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe upisuju na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u iznosu od 30 ECTS bodova.

Polaznici se pri upisu predmeta javljaju u Referadu za preddiplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka gdje moraju popuniti upisni list.

Upisane predmete Referada upisuje u indeks kojeg polaznici dobivaju prilikom upisa u program DPPDM na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon procesa upisa, polaznici su obvezni javiti se nositeljima predmeta.

Polaznici programa Dopunske PPDM izobrazbe uplaćuju školarinu jednokratno prilikom upisa ili u dvije rate (prilikom upisa prvog semestra i prilikom drugog semestra).

Dodatne informacije o procesu upisa obveznih kolegija te odabiru izbornog kolegija, o polaganju ispita te iznosu i plaćanju školarine za Dopunsku PPDM izobrazbu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Autor: Arijana Balaško

Odbor za nastavu Fizičkog odsjeka PMF-a na sjednici održanoj 9.10.2020. donio je zaključak o postupku ostvarivanja prava uz mirovanje obveza studenata, članka 9. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu.

Više informacija na linku : Ostvarivanje prava na mirovanje obaveza studenata Fizičkog odsjeka

Autor: Kristina Ostojić

Više o upisu kolegija Stručna praksa možete pronaći na linku :https://www.pmf.unizg.hr/studenti/strucna_praksa/strucna_praksa

 

 

Autor: Kristina Ostojić

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu preseljen na novu lokaciju - u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona). Također, novi broj telefona Ureda je: 01 4564 405.
 

Autor: webmaster FO

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 01/460 5518
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11:00 do 13:00     sati

Radno vrijeme: Ured za studente neće raditi od  27. prosinca 2023. do 01. siječnja 2024. radi godišnjih odmora.

Djelatnici:
Arijana Balaško
Kristina Ostojić