POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Obavijesti

Paradigmatski kvantne sustave opisujemo hermitskim Hamiltonijanima gdje je energija realna i očuvana tijekom vremenske evolucije. Usprkos tome, postoji cijeli niz sustava koji nisu hermitski te ih opisujemo nehermitskim operatorima. Takvi nehermitski sustavi postali su atraktivna grana istraživanja u fizici u posljednjih 20-tak godina.  

Jedna vrlo intrigantna pojava koja se vezuje za nehermitske sustave je nehermitski efekt kože (eng. Non-Hermitian skin effect (NHSE)). Pod određenim uvjetima, sva eigenstanja nekog nehermitskog materijala postoje samo na jednom rubu tog materijala. Eigenstanja u kontinuumu uopće ne postoje!  

U najnovijem radu objavljenom u časopisu Applied Physice Letters – Photonics, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa grupom prof. Zhigang Chena sa Nankai University objavio znanstveni rad u kojem se predlaže nehermitska fotonička rešetka sa nehermitskim efektom kože. U tom sustavu efekt kože moguće je uključtiti i isključiti sa sintetičkim (umjetnim) magnetskom poljima, a nehermitičnost dolazi od nerecipročnog vezanja u modelu čvrste veze (tight-binding model).  

Poveznica (rad u otvorenom pristupu): 

https://pubs.aip.org/aip/app/article/9/5/056102/3287792  

Autor: Maro Cvitan

Iako mi živimo u tri prostorne i jednoj vremenskoj dimenziji, moguće je eksperimentalno realizirati sustave sa većim brojem sintetičkih dimenzija. Mogućnost stvaranja četverodimenzionih fotoničkih rešetki prvi su predložili profesori Sveučilišta u Zagrebu Dario Jukić i Hrvoje Buljan početkom 2013. godine (https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.87.013814).  Sintetičke dimenzije otvorile su vrata za istraživanje prije nedostupnih pojava u prostorima sa više dimenzija. Međutim, konstrukcija sintetičkih rešetki sa željenim svojstvima vrlo je neintuitivan i zahtjevan proces. U najnovijem radu Prof. Buljana u suradnji sa znanstvenicima sa Nankai University u Kini objavljenim u časopisu Advanced Photonics (AP), korištene su umjetne neuronske mreže dubokog učenja (ANN) za konstruiranje fotoničkih rešetki u stvarnom prostoru. Cilj je bio dobiti fotoničke rešetke sa unaprijed dizajniranim spektrom svojstvenih vrijednosti modova. Time se dubokim učenjem može krojiti propagacija svjetlosti u fotoničkim sustavima, što otvara novi put za nova znanstvena otkrića i primjene. 

Autor: Maro Cvitan

Grupa sa Zavoda za teorijsku fiziku kondenzirane tvari, Petra Grozić, Barbara Keran i Danko Radić, u suradnji s Anatoly M. Kadigribovom s Ruhr-Universität Bochum, objavili su rad "Charge stripes in the graphene-based materials" u časopisu Scientific Reports 13, Article number: 18931 (2023)   (https://doi.org/10.1038/s41598-023-46157-1).

Autor: Maro Cvitan

U novom broju časopisa Physical Review B – Letters članovi Fizičkog odsjeka Zoran Rukelj, Mario Novak te Neven Ž. Barišić objavili su rad pod nazivom „Evidence for three-dimensional Dirac conical bands in TlBiSSe by optical and magneto-optical spectroscopy“ u suradnji s grupom Ane Akrap sa Sveučilišta u Fribourgu (koja će nam se uskoro pridružiti u Zagrebu kao redovita profesorica na Fizičkom odsjeku) te Milanom Orlitom s LNCMI-EMFL iz Grenobla.  

Autor: Dalibor Paar
Magnetoelektrici i multiferoici:...

U novom broju časopisa Journal of Physics D: Applied Physics objavljen je pregledni rad s naslovom Magnetoelectrics and Multiferroics: Theory, Synthesis, Characterisation, Preliminary Results and Perspectives for All-Optical Manipulations (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acc8e1) u kojem su sudjelovali i znanstvenici s Fizičkog odsjeka Pavla Šenjug, Dario Barišić i njihov mentor Damir Pajić te s Kemijskog odsjeka Edi Topić i mentorica Mirta Rubčić. 

Autor: webmaster FO
Rad u Nature Physics:...

U najnovijem broju časopisa Nature Physics objavljen je znanstveni rad naslovljen Sub-symmetry-protected topological states. Rad je objavljen u suradnji Daria Jukića sa Građevinskog fakulteta i Hrvoja Buljana sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te njihovih suradnika u grupi Zhigang Chena sa Sveučilišta Nankai u Kini i Roberta Morandottija sa INRS u Kanadi. Oni su pokazali da u topološkim sustavima koje štiti simetrija, zaštita topoloških rubnih stanja vrijedi čak i kad je simetrija narušena, ako je zadovoljen blaži uvjet odnosno sub-simetrija.

Autor: webmaster FO

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Marin Spaić i Damjan Pelc su u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Minnesoti i Argonne National Laboratory (SAD) objavili rad pod naslovom ‘Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor’ u časopisu Nature Communications.

Autor: webmaster FO

Izv. prof. Danko Radić s FO PMF-a i suradnici s PCS-IBS i KRISS iz Republike Koreje te  Chalmers University of Technology i University of Gothenburg iz Švedske objavili su rad "Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit" u časopisu iz Nature grupe, npj | Quantum information.

Autor: webmaster FO
Nekolinearna antiferomagnetska...

U najnovijem broju Physical Review Letters,  dr.sc. Amir Hamzić, prof. emeritus  s Fizičkog odsjeka PMF-a je, u suradnji sa znanstvenicima iz Kine (Beihang University, Peking i  Shandong University, Jinan), SAD (University of Arizona) i Francuske (nobelovac A. Fert), objavio rad pod naslovom ‘Sign Change of Spin-Orbit Torque in Pt/NiO/CoFeB Structures’. Rad je, zbog svog značaja i utjecaja na znanstveno područje, izabran kao 'PRL Editors' Suggestion'.

Autor: webmaster FO

ALICE kolaboracija na Velikom Hadronskom Sudarivaču (LHC) s CERNa, čiji su članovi i znanstvenici s Fizičkog odsjeka PMF-a prof. M. Planinić, izv. prof. N. Poljak, dr. sc. F. Erhardt, M. Jerčić i D. Karatović, uspjela je napraviti prvo direktno opažanje tzv. "efekta mrtvog stošca", što je efekt koji je bitna značajka teorije jake sile. Jaka sila veže kvarkove i gluone i protone i neutrone i time indirektno u jezgre. Rezultati istraživanja kolaboracije objavljeni su u časopisu Nature.

Autor: webmaster FO
Nature Communications: Otkriće...

U časopisu Nature Communications objavljeno je neočekivano otkriće kvantne kritičnosti u spoju necjelobrojne valencije α-YbAlB4, uzrokovane anizotropnom hibridizacijom. Autori rada su istraživači iz Japana, Njemačke i SAD-a, a među glavnim autorima je izv. prof. dr. sc. M. Grbić.

Ovo otkriće je intrigantno jer se dosad smatralo kako su spojevi necjelobrojne valencije u vidu moderne znanosti nezanimljivi, a s druge strane je fenomen kvantne kritičnosti jedna od najzanimljivijih tema u znanosti zadnjih cca 25 godina.

Autor: webmaster FO

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Ana Najev, Miroslav Požek i Damjan Pelc sa suradnicima na Sveučilištu u Minnesoti (SAD) objavili su rad u časopisu Physical Review Letters pod naslovom ‘Uniaxial strain control of bulk ferromagnetism in rare-earth titanates’, u kojem pokazuju snažan utjecaj uniaksijalnog naprezanja na magnetizam u modelnim Mottovim izolatorima iz skupine titanata rijetkih zemalja.

Autor: webmaster FO

U časopisu Nature Biomedical Engineering doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka PMF-a je sa suradnicima sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA) objavio rad pod naslovom „Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor“ iz područja bio-medicinske primijenjene fizike.

Autor: webmaster FO
Topološki fazni prijelazi u...

U nedavno objavljenom znanstvenom radu u časopisu Physical Review Letters, znanstvenici Dario Jukić, Frane Lunić i Hrvoje Buljan sa Sveučilišta u Zagrebu (dvojica s PMF-a) objavili su članak naslovljen Dynamically Emerging Topological Phase Transitions in Nonlinear Interacting Soliton Lattices.

Autor: webmaster FO

U časopisu Nature Materials doc. dr. sc. Damjan Pelc s Fizičkog odsjeka PMF-a je u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Minnesoti, Argonne National Laboratory i Oak Ridge National Laboratory (SAD), Sveučilišta Ariel (Izrael), Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Peking University (Kina) objavio rad pod naslovom ‘Enhanced superconductivity and ferroelectric quantum criticality in plastically deformed strontium titanate’.

Autor: webmaster FO

U časopisu Light: Science & Applications, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Ema Jajtić, mag. phys., s Fizičkog odsjeka PMF-a i doc. dr. sc. Dario Jukić s Građevinskog Fakulteta sveučilišta u Zagrebu u suradnji s grupom prof. Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu u Kini, objavili su znanstveni rad pod naslovom 'Nonlinear control of photonic higher-order topological bound states in the continuum'. 

Autor: webmaster FO
Novi materijal

U rujanskom izdanju Applied Materials Today (IF 10.0) tim istraživača iz Zagreba, Beča i Lausanne objavio je rad: D. Tolj, T. Ivšić, I. Živković, K. Semeniuk, E. Martino, A. Akrap, P. Reddy, B. Klebel-Knobloch, I. Lončarić, L. Forró, N. Barišić, H. M. Ronnow, D. K. Sunko: Synthesis of murunskite single crystals: A bridge between cuprates and pnictides.

Autor: webmaster FO

U srpanjskom izdanju Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, glavnog teorijskog časopisa engleskog društva Institute of Physics (IF 2.1), objavljen je diplomski rad G. Pallea, izrađen pod mentorstvom prof. Sunka. Grgur Palle and D. K. Sunko: Physical limitations of the Hohenberg–Mermin–Wagner theorem.
 

Autor: webmaster FO
Termodinamika crnih rupa u prisustvu...

U znanstvenom radu [1], nedavno objavljenom u časopisu Physical Review D, Ana Bokulić i Ivica Smolić, zajedno sa suradnikom Tajronom Jurićem s Instituta Ruđer Bošković, rigorozno su izveli općenitu formu prvog zakona termodinamike za crne rupe u prisustvu nelinearnih elektromagnetskih (NLE) polja.

Autor: webmaster FO

U najnovijem broju časopisa Laser and Photonics Reviews, Frane Lunić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, objavili su rad naslovljen Wavepacket Self-Rotation and Helical Zitterbewegung in Symmetry-Broken Honeycomb Lattices.

Autor: webmaster FO

U najnovijem izdanju časopisa Science, Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa kineskim znanstvenicima sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu, objavio znanstveni rad naslovljen Nonlinear tuning of PT symmetry and non-Hermitian topological states.

Autor: Dalibor Paar

U radu, koji je nedavno objavljen u časopisu Physical Review A pod naslovom „Modulation instability in the nonlinear Schrödinger equation with a synthetic magnetic field: Gauge matters”, Karlo Lelas, Ozana Čelan, David Prelogović, Hrvoje Buljan i Dario Jukić teorijski su istražili kako na modulacijsku nestabilnost sustava koji su opisani 2D nelinearnom Schrödingerovom jednadžbom (2DNLSE) utječe uvođenje homogenog sintetičkog magnetskog polja te koju ulogu pri tome ima odabir baždarenja (vektorskog potencijala) kojim opisujemo homogeno sintetičko magnetsko polje. 

Autor: webmaster FO

Ante Ravlić i Nils Paar s Fizičkog odsjeka PMF-a, zajedno sa suradnicima sa sveučilišta u Istanbulu, Lanzhou, Milanu i Orsayu, objavili su u međunarodnom časopisu Physical Review C rezultate istraživanja procesa uhvata elektrona u jezgrama u uvjetima koji prevladavaju u unutrašnjosti zvijezda sa kolapsirajućom sredicom koje mogu završiti eksplozijom supernove.

Autor: webmaster FO

ALICE kolaboracija, u kojoj sudjeluju prof.dr.sc. Mirko Planinić, izv. prof.dr.sc. Nikola Poljak, dr.sc. Filip Erhardt, Marko Jerčić, mag.phy. i David Karatović, mag.phy. s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, objavila je  9.12.2020. rad u prestižnom časopisu Nature, u kojem se pokazuje kako sudari protona na Velikom hadronskom sudarivaču (LHC-u) mogu razjasniti snažnu interakciju između kompozitnih čestica zvanih hadroni.

Autor: webmaster FO

Marija Čuić i Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji s Andreasom Schäferom sa Sveučilišta u Regensburgu iskoristili su nedavna mjerenja duboko virtualnog komptonskog raspršenja da naprave prvu pouzdanu ekstrakciju šest (od ukupno osam) funkcija trodimenzionalne kvarkovske strukture protona te prvo razdvajanje odgovarajućih raspodjela gornjih i donjih kvarkova.

Autor: webmaster FO
Berryjeva faza za bozonski plin na...

U članku objavljenom u časopisu Physical Review A, M. Todorić, B. Klajn, D. Jukić i H. Buljan proučili su Berryjevu fazu koja se javlja u sustavu jednodimenzionalnih (1D) bozona na prstenu.

Autor: webmaster FO

U članku objavljenom u časopisu Physical Review B, F. Lunić, M. Todorić, B. Klajn, T. Dubček, D. Jukić i H. Buljan izložili su teorijski model za sintetičke anyone u neinteragirajućem mnogočestičnom sustavu. Model se sastoji od neinteragirajćih elektrona na dvodimenzionalnoj ravnini pod utjecajem okomitog homogenong magnetnog polja te proizvoljnog broja okomito položenih tankih zavojnica koje nose određeni dodatni magnetski tok. Pokazano je da pri zamjenama položaja zavojnica sustav nakuplja fazu koja odražava frakcionalnu (anyonsku) statistiku povezanu s vrijednošću dodatnog toka po zavojnici.

Autor: webmaster FO

Ema Jajtić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji s grupom Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai, Tianjin, Kina teorijski su i eksperimentalno demonstrirali preslikavanje topoloških singulariteta iz impulsnog u realni prostor. Rad je objavljen u časopisu Nature Communications pod naslovom Universal momentum-to-real-space mapping of topological singularities.

Autor: webmaster FO

Martina Vrankić s Instituta Ruđer Bošković i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a sa suradnicima objavili su rad u časopisu Scientific Reports iz Nature grupe o otkrivanju neuobičajenog načina uskladištenja kisika u kristalu barijeva aluminata. Korištenjem niza eksperimenata uspjeli su pokazati pomoću strukturno-magnetskih rezultata, da se kisik skladišti unutar kristala BaAl2O4. To se može postići postavljanjem relativno blagih uvjeta, i potpuno je reciklabilno/reverzibilno, a osim toga, ovo predstavlja drugačiji način skladištenja od uobičajenog za okside metala.

Autor: webmaster FO

Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .  

Autor: webmaster FO

Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie.

Autor: webmaster FO

Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.
 

Autor: Dalibor Paar

Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances.

Autor: webmaster FO

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances.

Autor: webmaster FO
Studija Hallovog efekta u obitelji...

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion).

Autor: webmaster FO

U časopisu Nature Physics objavljen je članak PHENIX kolaboracije, u kojem se podastiru novi dokazi o nastanku kvark-gluon plazme u ultra-relativističkim sudarima lakih projektila sa ionima zlata.  Kao članovi PHENIX kolaboracije, koautori rada su među ostalima i izv. prof. Mihael Makek i diplomand Nikola Vukman sa Fizičkog odsjeka PMF-a, te nekadašnja studentica Mirta Dumančić. 

Autor: webmaster FO

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Marija Vučković, Mihael Grbić, Miroslav Požek i Neven Barišić otkrili su novo svojstvo visokotemperaturnih supravodiča, pokazavši da se nastanak supravodljivosti u kupratima može razumjeti kroz univerzalni proces perkolacije. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature Communications u suradnji s kolegama iz SAD-a i Japana.

Autor: webmaster FO
Anomalni Hallov i Nernstov efekt u...

U listopadu 2018. je u Physical Review Applied objavljen zajednički rad suradnika Fizičkog odsjeka (M. Kuveždić, E. Tafra, M. Basletić i A. Hamzić) s istraživačima iz Kine (Beihang University, Peking), Njemačke (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden), Švicarske (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i nobelovcem A. Fertom (Unité Mixte de Physique CNRS, Thales, Université Paris-Sud, Francuska) o magnetotransportnim i termoelektičnim svojstvima epitaksijalnih tankih filmova Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn.

Autor: webmaster FO

Kao rezultat suradnje znanstvenika Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Nevena Barišića s Fizičkog odsjeka PMF-a sa znanstvenicima Instituta za fiziku, tehničkog Sveučilišta u Beču i Sveučilišta Minnesota, objavljen je rad u prestižnom časopisu „Quantum materials“ iz Nature grupe, u kojem je pojava supravodljivosti u dc električnoj otpornosti kuprata objašnjena jednostavnim modelom supravodljive perkolacije.

Autor: webmaster FO
Hrvatski i njemački znanstvenici...

Zagreb, 24. kolovoza 2018. – Ugledni znanstveni časopis Molecular Biology of the Cell u izdanju Američkog društva za staničnu biologiju, najvećeg udruženja u tom znanstvenom području na svijetu, na naslovnici svog posljednjeg izdanja objavio je rezultate istraživanja grupe hrvatskih i njemačkih znanstvenika u kojem su objašnjeni uzroci i mehanizmi oscilatornog kretanja kromosoma oko ekvatorijalne ravnine diobenog vretena tijekom stanične diobe. Glavninu istraživanja provele su doktorandica Agneza Bosilj i poslijedoktorandica Anna H. Klemm te Matko Glunčić, pod voditeljstvom profesora Nenada Pavina s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu i profesorice Ive Tolić s Instituta Ruđer Bošković. 

Autor: webmaster FO

U radu objavljenom u časopisu Physical Review Letters Marija Todorić, Dario Jukić, Danko Radić, Marin Soljačić i Hrvoje Buljan predložili su shemu za postizanje Wilczekova modela anyona, te su tu shemu primijenili u sustavu dvodimenzionalnog elektronskog plina (2DEG) smještenog između dva polubeskonačna bloka s jakim magnetskim odzivom (μr >> 1). Pokazano je da potpis Wilczekovih anyona u tom sustavu može biti promjena vodljivosti u integralnom Hallovu efektu (IQHE). 

Autor: webmaster FO

Ugledni  časopis  Nature u članku „Precision measurement of the weak charge of the proton, donosi rezultat mjerenja, do sada najpreciznije vrijednosti, slabog naboja protona: 0,0719 ± 0,0045. Eksperiment je provela Q-weak kolaboracija u kojoj su, svojom ekspertizom, učestvovali i hrvatski fizičari koristeći sofisticiranu kriogenu protonsku metu i visoko polarizirani snop elektrona akceleratora na TJNAF-u (Thomas Jefferson National Accelerator Facility) u Virdžiniji (JLab).

 

Autor: webmaster FO
Svojstva visokoentropijskih slitina

Nedavno su suradnici Fizičkog odsjeka, Emil Babić i Damir Pajić, te Ramir Ristić sa Sveučilišta u Osijeku, u suradnji sa Institutom za fiziku i uglednim vanjskim institucijama, objavili i drugi znanstveni rad o svojstvima visokoentropijskih slitina (VES, engl. HEA): Properties of (TiZrNbCu)1-xNix metallic glasses, u J. Alloys and Compounds.

Autor: webmaster FO
Fazni prijelazi oblika u atomskim...

U radu objavljenom u časopisu Physical Review C kao "Rapid Communication" akademik Vretenar je, u suradnji s grupom kineskih istraživača, istražio mikroskopske signature kvantnih faznih prijelaza oblika u neparnim izotopima europija. 

Autor: Tamara Nikšić
Raspodjela kvazi-impulsa i ekspanzija...

U radu, koji je objavljen u časopisu Physical Review A kao "Rapid Communication", Tena Dubček, Bruno Klajn, Robert Pezer, Hrvoje Buljan i Dario Jukić ukazali su da, za plin anyona, raspodjela impulsa nije primjerena observabla, te kao rješenje predložili mjerenje vremena proleta (tzv. "time-of-flight").

Autor: webmaster FO

Radom koji je objavljen u Human Brain Mapping-u, uglednom časopisu iz područja neuro-oslikavanja, Sanja Josef Golubić, poslijedoktorandica Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je pronalazak individualnog, binarnog biomarkera za Alzheimerovu bolest (AB).

Autor: webmaster FO

U časopisu Science Advances, profesor Hrvoje Buljan je u suradnji s grupom Marina Soljačića objavio rad naslovljen Topologically enabled optical nanomotors. U radu je pokazano kako posebno skrojene mikro/nanočestice načinjene od dielektrika, a presvuče sa tankim slojem vodiča, to jest takozvane Janus čestice, mogu poslužiti kao optički motori kojima se upravlja sa laserskom svjetlošću. Rad je dio aktivnosti znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie.

Autor: webmaster FO
Međudjelovanje spinova iona Cr(III)...

U nedavno objavljenom radu Experimental and Theoretical Investigation of the Anti-Ferromagnetic Coupling of Cr(III) Ions through Diamagnetic −O−Nb(V)−O− Bridges u časopisu Inorganic Chemistry sudjelovali su Damir Pajić, Filip Torić i Vito Despoja s Fizičkog odsjeka PMF-a. Sintezu novog spoja obavile su Marijana Jurić i Lidija Androš Dubraja s Instituta Ruđer Bošković, a u suradnji su bili uključeni i znanstvenici iz Slovenije, SAD-a i Francuske. Različitim eksperimentalnim i teorijskim pristupima objasnilo se sprezanje elektronskih spinova iona kroma(III) u novom kompleksnom spoju te se pokazalo jako dobro slaganje teorijskih rezultata s eksperimentalnima. 

Autor: webmaster FO

Filip Erhardt, Mirko Planinić, Nikola Poljak, Goran Simatović i Antonija Utrobičić s Fizičkog odsjeka PMF-a, kao članovi ALICE kolaboracije na CERN-u, objavili su rad u časopisu Nature Physics u kojem se izučava jedan od potpisa kvarkovsko-gluonske plazme u sudarima u kojima se ne očekuje stvaranje tog stanja materije.

Autor: webmaster FO

U časopisu Science Advances, profesor Hrvoje Buljan je u suradnji s grupom Marina Soljačića objavio rad naslovljen Splashing transients of 2D plasmons launched by swift electrons. U radu se analizira kako brzi elektron pobuđuje plazmon u grafenu kada naleti na taj dvodimenzionalni materijal. Rad je dio aktivnosti znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie.

Autor: webmaster FO
Mjerenje udarnog presjeka pionske...

Članovi Fizičkog odsjeka Ivica Friščić, koji je trenutno na poslijedoktorskom usavršavanju na MIT-u i Damir Bosnar objavili su u okviru A1 kolaboracije rezultate mjerenja udarnog presjeka elektroprodukcije nabijenog piona na protonu blizu praga reakcije u časopisu Physics Letters B.

Autor: webmaster FO

U suradnji fizičara iz Švicarske, Francuske, Japana i SAD, gdje se teorijski i eksperimentalno proučavalo magnetska svojstva Sr2CuTeO6, sudjelovao je i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a, a rad je nedavno objavljen u časopisu Physical Review Letters. Naprednijim teorijskim računima objasnilo se rezultate mjerenja neutronskih raspršenja i statičke magnetizacije te je utvrđeno da istraživani spoj predstavlja gotovo idealnu realizaciju kvadratnog Heisenbergova antiferomagneta.

Autor: webmaster FO

n_TOF kolaboracija s CERN-a, čiji su članovi Damir Bosnar i Petar Žugec s Fizičkog odsjeka, objavila je u časopisu Physical Review Letters, u kategoriji Editors' Suggestion, članak o mjerenju 7Be(n,α)4He reakcije, od važnosti za tzv. problem kozmološkog litija.

Autor: webmaster FO

Sustavna izgradnja pouzdanih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće predstavlja jedan od najaktualnijih problema teorijske nuklearne fizike. U zadnjem radu istraživača s našeg odsjeka objavljenom u časopisu Physical Review C predložen je novi pristup ovoj problematici zasnovan na konceptima informacijske geometrije, grane matematike koja povezuje diferencijalnu geometriju i teoriju vjerojatnosti.

 

Autor: Tamara Nikšić

Objašnjenje načina na koji se pojavljuje prugasto nabojno uređenje u kupratima još uvijek se traži. U danas objavljenom radu u časopisu Nature Communications znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili su otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima.

Autor: webmaster FO
Stvaranje umjetnih baždarnih...

Fizičari sa četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (uključujući i Fizički odsjek PMF-a) objavili su rad u časopisu New Journal of Physics gdje su testirali stvaranje umjetnih baždarnih potencijala u međudjelujućim kvantnim sustavima. Rad je objavljen u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te Liejeve algebre.

Autor: webmaster FO

Novi molekulski kristal sastavljen od semikinonskog radikalnog aniona koji sadrži klor ili brom i organskog dušik- metilpiridinskog kationa pokazao se kao zanimljiv predstavnik nove skupine potencijalno multifunkcionalnih materijala s ugodivim magnetskim i električnim svojstvima. Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a, kao i Vladimir Stilinović s Kemijskog odsjeka, sudjelovali su u istraživanju skupine znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković. Rad je objavljen u časopisu Crystal Growth and Design. Pored promjene poluvodičkih svojstava, pokazalo se da zamjena atoma u semikinonu izaziva prijelaz iz dijamagnetskog u antiferomagnetsko stanje.

Autor: webmaster FO

Radom u cijelosti zamišljenom i provedenom na Fizičkom Odsjeku, prof. Denis Sunko je koristeći matematički aparat iz devetnaestog stoljeća potpuno općenito pokazao da Hilbertov prostor identičnih čestica ima finiju matematičku strukturu od beskonačnodimenzionalnog vektorskog prostora, a to je konačnodimenzionalna algebra. U praksi to znači da je konačno mnogo (anti)simetričnih funkcija dovoljno da generira sve (anti)simetrične valne funkcije, i za fermione i za bozone — kao da se reklo, umjesto beskonačno mnogo cigala ima konačno mnogo tipskih kuća. Ovaj rezultat ima široke reperkusije za kvantnu mehaniku jako koreliranih konačnih sustava. Objavljen je u časopisu Physical Review A.

Autor: webmaster FO

Maro Cvitan i Ivica Smolić s Fizičkog odsjeka (PMF, Sveučilište u Zagrebu) te Predrag Dominis Prester s Odjela za fiziku (Sveučilište u Rijeci) objavili su rad u časopisu Classical and Quantum Gravity [1]. S obzirom da je članak ocjenjen od strane recenzenata kao „visoko kvalitetan“, autori su dobili poziv napraviti kraći osvrt na službenom blogu CQG+ spomenutog časopisa.

Autor: webmaster FO

Deni Vale i Nils Paar s Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji s Thomasom Rauscherom sa sveučilišta u Baselu i Hertfordshireu uveli su novu metodu za određivanje hijerarhije masa neutrina pomoću reakcija (anti)neutrina sa supernove i protona, odnosno atomskih jezgara u detektoru na Zemlji. Rad je objavljen u znanstvenom časopisu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics [1]. Nakon otkrića oscilacija neutrina, za koje je prošle godine dodijeljena Nobelova nagrada iz fizike Takaaki Kajiti i Arthuru McDonaldu, jedan od najvećih otvorenih znanstvenih izazova fizike neutrina je određivanje njihove hijerarhije masa.

Autor: webmaster FO

Mihael Makek s Fizičkog odsjeka PMF-a objavio je sa suradnicima iz PHENIX kolaboracije na RHIC ubrzivaču, rad u kojem se detaljno istražuju spektri e+e- parova nastalih u ultrarelativističkim sudarima iona zlata. U tim sudarima normalna materija sastavljena od hadrona prelazi u stanje kvarkovsko-gluonske plazme (QGP), u kojem kvarkovi i gluoni formiraju jako interagirajuću idealnu tekućinu. 

Autor: webmaster FO

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Instituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Communications. 

Autor: webmaster FO

Rad Spin-orbit coupling rule in bound fermion systems objavljen prošle godine kroz suradnju akademika Darija Vretenara s grupom francuskih istraživača uvršten je na treće mjesto liste najboljih radova (Highlights of 2016) koji su izašli u 2016. godini u časopisu Journal of Physics G (kategorija nuklearna fizika).

Autor: Tamara Nikšić

Petar Žugec s Fizičkog odsjeka PMF-a objavio je sa suradnicima iz n_TOF kolaboracije s CERN-a članak "Pulse processing routines for neutron time-of-flight data" u časopisu Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A [1]. Članak opisuje nedavno razvijen digitalni sustav za obradu signala iz mjerenja nuklearnih reakcija izazvanih neutronima.

Autor: webmaster FO

Tena Dubček i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa znanstvenicima Karlom Lelasom s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Dariom Jukićem s Max Planck instituta u Dresdenu, Robertom Pezerom s Metalurškog fakulteta u Sisku i Marinom Soljačićem s MIT-a u Bostonu, predložili su realizaciju sheme s laserski potpomognutim tuneliranjem, za postizanje sintičkih magnetskih polja u optički induciranim jedno- i dvo-dimenzionalnim fotoničkim rešetkama. Rad je objavljen u New Journal of Physics.

 

Autor: webmaster FO

Dr. Petar Žugec, član Fizičkog odsjeka koji trenutno boravi na poslijedoktorskom usavršavanju na CERN-u, izabran je, drugu godinu za redom, za „Author of the Year“ n_TOF kolaboracije na godišnjem sastanku kolaboracije održanom 03. 12. 2015. godine u CERN-u.

Autor: webmaster FO

Članovi međunarodne STAR kolaboracije s RHIC ubrzivača u kojoj sudjeluju i dva znanstvenika s PMF-a u Zagrebu (prof. dr. sc. Mirko Planinić i doc. dr. sc. Nikola Poljak) istražili su na koji način međudjeluju antiprotoni. Zna se da u slučaju protona postoji jaka sila koja ih drži na okupu u jezgrama, no eksperimentalni dokaz postojanja iste sile za antiprotone nikad nije proveden. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature (online) 4.11.2015.

Autor: webmaster FO

Znanstvenici Fizičkog odsjeka Tonči Cvitanić, Damjan Pelc i Miroslav Požek objavili su u suradnji s grupom fizičara iz Brazila koju predvodi  prof. Jair C. C. Freitas članak u časopisu Scientific Reports (5, 14761, 2015). U članku je po prvi puta izmjereno hiperfino magnetsko polje u magnetskom materijalu na bazi ugljika.

Autor: webmaster FO

U radu objavljenom u časopisu Scientific Reports (5, 13485, 2015), Neven Šantić, Tena Dubček, Damir Aumiler, Hrvoje Buljan i Ticijana Ban su eksperimentalno pripremili uvjete koristeći hladne atomske plinove (na temperaturama od par desetaka µK iznad apsolutne nule) i lasere, u kojima se atomi (neutralne čestice) ponašaju kao nabijene čestice u magnetskom polju.  

Autor: webmaster FO
Rasvijetljen mehanizam metalizacije u...

Mjerenjem u potpunosti zamišljenom i provedenom na Fizičkom odsjeku postignut je kvalitativni pomak u teorijskom razumijevanju mehanizma dopiranja i supravodljive valne funkcije visokotemperaturnih kupratnih supravodiča. Nastavnici Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek, Vito Despoja i Denis Sunko predložili su teorijski okvir, proveli opsežne proračune i napravili eksperiment koji predstavlja novi iskorak u razumijevanju supravodljivosti u kupratima. Članak je objavljen u novom broju časopisa New Journal of Physics

Autor: webmaster FO

Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa Jorge Bravo-Abadom iz Madrida, te znanstvenicima s MIT-a, Prof. Marinom Soljačićićem,  Prof. Liang Fu, te Dr. Ling Lu, predložio je realizaciju Weylovog Hamiltonijana u superrešetki složenoj u tri dimenzije koristeći slojeve fotoničkih kristala. 

Autor: webmaster FO

Znanstvenici Fizičkog odsjeka, Mirjana Bijelić (kao prvi autor) i Željko Skoko u suradnji s kolegama s Instituta Ruđer Bošković (Igor Đerđ i Jasminka Popović) te kolegama s Department of Physics, University of Hong Kong, objavili su rad „Long cycle life of CoMn2O4 lithium ion battery anodes with high crystallinity“. 
 

Autor: webmaster FO

Tena Dubček i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa znanstvenicima s MIT-a, grupom Marina Soljačića i grupom Wolfganga Ketterlea, predložili su realizaciju Weylovog Hamiltonijana i Weylovih fermiona s ultrahladnim atomima, u trodimenzionalnoj optičkoj rešetci s laserski potpomognutim tuneliranjem.

Autor: webmaster FO

Marinko Jablan sa Fizičkog odsjeka, u suradnji s Darrick Chang sa ICFO-The Institute of Photonics Sciences, Barcelona, u časopisu Physical Review Letters (lipanj, 2015.) pokazao je mogućnost stvaranja jake interakcije izmedu samo dva kvanta plazmona u grafenu. Ovaj efekt se bazira na cinjenici da grafen podržava plazmon-polaritonski mod, neobičnu vrstu elektromagnetskih oscilacija u kojima je svjetlost efektivno stisnuta u jako malom volumenu (ispod difrakcijske granice).

 

Autor: webmaster FO

Matko Glunčić i Nenad Pavin s Fizičkog odsjeka razvili su teoriju koja opisuje kako dinamika motornih proteina omogućuje živoj stanici da mjeri duljinu te određuje vlastito središte. Teorijski predviđena preciznost određivanja središta eksperimentalno je potvrđena u suradnji s grupom Ive Tolić na Institutu Max Planck u Dresdenu. Rad je objavljen u časopisu Physical Review Letters i istaknut kao "Editors' Suggestion".

Autor: Tamara Nikšić

U časopisu Scientific Reports objavljen je rad o magnetskim svojstvima barijeva titanata dopiranog željezom, u kojem je sudjelovao i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka. 

Autor: webmaster FO

U istraživanju svojstava novih metalo-organskih mreža i lanaca te spinela nastalih novom metodom sinteze, sa znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković surađivali su i djelatnici našega odsjeka Damir Pajić i Krešo Zadro, proučavajući magnetska svojstva oksalatnih 3D mreža s manganom i kobaltom te 1D oksalatnih lanaca s kromom i kalcijem, a potom i spinela nastalih njihovim raspadom na povišenoj temperaturi, o čemu su nedavno objavljena dva znanstvena rada.

Autor: webmaster FO

U izdanju Springera u kolovozu je izašla do sada najopsežnija (50 poglavlja) monografija o magnetoencefalografiji (MEG), jednoj od najnaprednijih metoda za neurodinamičko, funkcinalno oslikavanje ljudskog mozga koju su uredile Selma Supek sa Fizičkog odsjeka i Cheryl J. Aine sa University of New Mexico.

Autor: webmaster FO

U časopisu Physica B: Condensed Matter D. Radić objavio je poopćenje i svojevrsnu rekapitaulaciju teorijskog istraživačkog rada u području fizike nanoelektromehaničkih sustava (NEMS), rađenu u suradnji s kolegama s Chalmers University of Technology i Gothenburg University.

Autor: webmaster FO

n_TOF kolaboracija s CERN-a, čiji su članovi D. Bosnar i P. Žugec s Fizičkog odsjeka, objavila je članak u časopisu Physical Review C – Rapid Communications, o mjerenju integralnog udarnog presjeka 12C(n,p)12B reakcije. U analizi eksperimentalnih podataka nezaobilazne su bile detaljne GEANT4 simulacije provedene na računalnom klasteru Laboratorija za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Autor: webmaster FO

Odnos temperaturnih ovisnosti pseudoprocjepa i supravodljivog prijelaza opaženih u najčešće proučavanom kupratnom supravodiču YBa2Cu3Ox (YBCO) nije univerzalan za sve kuprate. Na taj zaključak navode rezultati koje je nedavno objavio Tonči Cvitanić sa suradnicima u časopisu Physical Review B [1].

Autor: webmaster FO

Studentica Marija Došlić objavila je u suradnji s asistentom Damjanom Pelcom i mentorom Miroslavom Požekom rad u časopisu Review of Scientific Instruments pod naslovom „Contactless measurement of nonlinear conductivity in the radio-frequency range“ [1].

Autor: webmaster FO

Neutralni atomi u hladnom klasičnom atomskom plinu mogu u svom gibanju osjećati silu potpuno analognu Lorentzovoj sili koju osjećaju nabijene čestice u magnetskom polju. To su predvidjeli Tena Dubček, Neven Šantić, Dario Jukić i Hrvoje Buljan sa Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji sa Damirom Aumilerom i Ticijanom Ban s Instituta za fiziku, u nedavno objavljenom radu u Physical Review A [1].

Autor: webmaster FO

U okviru n_TOF kolaboracije na CERN-u, čiji su članovi D. Bosnar i P. Žugec s Fizičkog odsjeka, P. Žugec je razvio simulaciju za identifikaciju pozadinskih događaja u mjerenjima neutronski induciranih reakcija na jezgrama. Rad je objavljen u časopisu Nuclear Instruments Methods A i predstavlja prvu potpunu identifikaciju pozadinskih događaja u mjerenjima n_TOF kolaboracije.  Ekstenzivne simulacije provedene su na računalnom klasteru Laboratorija za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Autor: webmaster FO

Tradicionalne pretpostavke o sili kojom femto-sekundni (fs) laseri djeluju na atome uzdrmane su svježe objavljenim eksperimentalnim radom Kregar et al. Phys. Rev. A 89, 053421 (2014) na kojem su sudjelovali Mag. Phys. Neven Šantić i Prof. Hrvoje Buljan s našeg odsjeka u suradnji s grupom Dr. Ticijane Ban s Instituta za fiziku. 

Autor: webmaster FO

Britanski časopis New Scientist je objavio osvrt na istraživanje koje je izvedeno u Zagrebu: Supernovae have the right stuff to mix cement in space. Odgovarajući znanstveni članak, Do cement nanoparticles exist in space ?, će uskoro biti publiciran u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Članak je rezultat istraživanja Goranke Bilalbegović s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Aleksandra Maksimovića i Vlaste Mohaček-Grošev s Instituta Rudjer Bošković.

Autor: webmaster FO

U časopisu Astrophysical Journal objavljen je rad međunarodne grupe istraživača u okviru koje djeluju i znanstvenici s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u kome je prvi put rekonstruiran razvoj najmasivnijih galaksija od ranog svemira.

Autor: webmaster FO

U časopisu Physical Review C  n_ToF kolaboracija s CERN-a, čiji su članovi Damir Bosnar i Petar Žugec s Fizičkog odsjeka, objavila je rad "Experimental neutron capture data of 58Ni from the CERN n_TOF facility". 

Autor: webmaster FO

U novom broju časopisa Soft Matter objavljen je rad pod naslovom 'Role of microscopic phase separation in gelation of aqueous gelatin solution' , čiji su autori Damjan Pelc, Mario Basletić i Miroslav Požek s Fizičkog odsjeka te Sanjin Marion s Instituta za Fiziku. U radu se pomoću kombinacije eksperimentalnih metoda - spektroskopije vodljivosti i difuzijske nuklearne magnetske rezonancije (NMR) - istražuje dinamika molekula želatine u otopini i uloga emergentnih interakcija između tih molekula u formiranju želatinskog gela.

Autor: webmaster FO

U otkriću još jedne funkcionalnosti u multiferoicima K3Fe5F15 i K3Fe3Cr2F15, takozvanog učinka pamćenja, sudjelovao je i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka, a rad je objavljen u novom broju Applied Physics Letters. To je rezultat istraživanja unutar Hrvatsko-Slovenskog projekta, koje se nastavilo nakon postdoktorskog boravka D.Pajića u Ljubljani, kada je detaljno proučavana spora magnetska dinamika u istoj skupini multiferoika, o čemu je objavljen rad u Journal of Applied Physics. Spora magnetska dinamika ukazala je na postojanje kratkodosežnog uređenja nanometarskih magnetskih područja, a novi rezultati to dodatno potvrđuju putem neergodičnosti omogućene kratkodosežno uređenim osnovnim stanjem. Takva nehomogenost od važnosti je za magnetoelektrično vezanje, pa ovi rezultati doprinose objašnjenju multiferoičnosti tih spojeva. 

Autor: webmaster FO

Stanice imaju fascinantnu osobinu da uredno organiziraju svoju unutrašnjost uz pomoć motornih proteina. Takav jedan protein poznat pod imenom citoplazmatski dinein pokreće ključne procese u našim stanicama, kao što su transport tvari u neuronima i formiranje diobenog vretena koje dijeli kromosome za vrijeme stanične diobe. Ipak, malo se zna o ponašanju motornog proteina dineina u živoj stanici. Nenad Pavin s Fizičkog odsjeka PMF-a i Iva Tolić-Norrelykke s Max Planck instituta u Dresdenu, zajedno sa suradnicima, uspjeli su promatrati pojedinačne molekule dineina kako se kreću kroz stanicu, vežu za proteinski polimer mikrotubul i hodaju po njemu.

Autor: webmaster FO

U novom izdanju časopisa Physical Review Letters objavljen je rad pod naslovom “Microscopic properties of the ‘pinwheel’ kagome compound Rb2Cu3SnF12”, gdje je prvi autor član NMR grupe s Fizičkog odsjeka Mihael Grbić. U radu se proučavaju karakteristike valence-bond solid (VBS) osnovnog stanja za spinove raspoređene na kagome rešetki. 

Autor: webmaster FO

Kolege Hrvoje Buljan i Marinko Jablan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem s MIT-a, su u časopisu Nature Photonics objavili „News and Views“ članak o gušenjima plazmona u grafenu. 

Autor: webmaster FO

U novom izdanju časopisa Physical Review Letters objavljen je rad pod naslovom “Field-induced quantum soliton lattice in a frustrated two-leg spin-1/2 ladder” (PRL 110, 187201 (2013)), na kojem je koautor član Fizičkog odsjeka Mihael Grbić. U radu se opisuje prvo opažanje solitonskog uređenja u spinskom sustavu frustriranih ljestvica. 

Autor: webmaster FO
Fotoničke rešetke u 4 dimenzije

U novom izdanju časopisa Physical Review A članovi Fizičkog odsjeka Dario Jukić i Hrvoje Buljan objavili su članak pod naslovom ˝Four-dimensional photonic lattices and discrete tesseract solitons˝.

 
Autor: webmaster FO

U časopisu Physical Review Letters  n_ToF kolaboracija na CERNu, čiji su članovi prof. dr. sc. Damir Bosnar i Petar Žugec mag. phys. s Fizičkog odsjeka, objavila je rad "Neutron capture cross section of unstable 63Ni: implications for stellar nucleosynthesis". 

 
Autor: webmaster FO

Da bi u stanici majci došlo do podjele genetskog materijala koji ide u dvije stanice kćeri, kromosomi se vezuju za mikrotubule, koji ih potom razdvajaju. Veza između mikrotubula i kromosoma su kinetohore, proteinski kompleksi na kromosomu. Ključno je pitanje kako mikrotubuli pronalaze kinetohore. Prema prvotnoj ideji „traži i uhvati“, brojni mikrotubuli rastu u svim smjerovima i slučajno hvataju kinetohore. Nenad Pavin s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Iva Tolić-Norrelykke s Max Planck instituta u Dresdenu, zajedno sa suradnicima otkrili su novi mehanizam hvatanja kinetohora. Oni su pokazali da mikrotubuli, rotirajući se oko pola diobenog vretena, hvataju kinetohore.

Autor: webmaster FO

U novom broju časopisa Physical Review Letters objavljen je rad pod naslovom “Quantum-Critical Spin Dynamics in Quasi-One-Dimensional Antiferromagnets” (PRL 109, 177206 (2012)), gdje je koautor član Fizičkog odsjeka Mihael Grbić. Rad opisuje uočeno postojanje nove vrste pobuđenja u kvazi-jednodimenzionalnim (kvazi-1D) sustavima kakva još nisu predviđena teorijskim razmatranjima, a izrađen je na Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses gdje je Mihael Grbić bio na poslijedoktorskom usavršavanju u sklopu projekta SOLeNeMaR.

Autor: webmaster FO

Nedavno objavljeni članak naših znanstvenika Darija Vretenara i Tamare Nikšić "How atomic nuclei cluster", Nature 487, 341-344, popraćen je u najnovijem broju Cern Couriera.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/50786

 

Autor: webmaster FO

U novom broju časopisa „Physical Review Letters“ mladi znanstvenik Damjan Pelc, student Igor Marković i njihov mentor Miroslav Požek objavili su rad „Cooperative Mercury Motion in Ionic Conductor Cu2HgI4“ (Phys. Rev. Lett. 109, 095902), u kojem su utvrdili da se ioni žive međusobno udružuju i tako u skupinama prolaze kroz materijal vodeći električnu struju. Dosad se smatralo da je takvo udruženo gibanje svojstveno samo neuređenim materijalima kao što su stakla ili gelovi, a slično ponašanje pojavljuje se i u biološkim materijalima (proteinima i DNK). Međutim, ovo je prvi put da je kooperativno gibanje opaženo u uređenom sistemu kao što je kristalna struktura ionskog vodiča.

 
Autor: webmaster FO
How atomic nuclei cluster

 U novom broju časopisa Nature Jean-Paul Ebran (CEA/DAM/DIF Arpajon), Elias Khan (Institut de Physique Nucléaire, Université Paris-Sud, Orsay), Tamara Nikšić i Dario Vretenar (Pritodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu), objavili su članak “How atomic nuclei cluster”, Nature 487, 341–344, u kojem su teorijski istražili uvjete koje dovode do stvaranja grozdova u jezgri Neona 20 koja sadrži deset protona i deset neutrona. 

Autor: Mirko Planinić

U časopisu Physical Review Letters objavljen je rad naslovljen “Robust Regularity in gamma-soft Nuclei and Its Microscopic Realization”, na kojem su kao koautori sudjelovali Dario Vretenar i Tamara Nikšić s našeg odsjeka. U suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Tokiju, istražili su pojavu triaksijalnih deformacija atomskih jezgri sa stanovišta energijskih funkcionala gustoće. 

Autor: webmaster FO

U časopisu Cell objavljen je rad naslovljen 'Cortical Dynein Controls Microtubule Dynamics to Generate Pulling Forces that Position Microtubule Asters’, a na kojem je kao koautor sudjelovao Nenad Pavin s našeg odsjeka. U tom su radu istraživači s instituta AMOLF iz Amsterdama, zajedno s kolegama sa Sveučilista u Kalifoniji, San Francisco (UCSF) te Sveučilišta Harvard rekonstituirali dinamički stanični skelet unutar mikrokomora veličine jedne stanice dok je teorijski je opis ponašanja tog skeleta razvijen na Max Planck istitutu za fiziku kompleksnih sustava (MPI-PKS) iz Dresdena, za vrijeme studijskog boravka Nenada Pavina na tom institutu.

 

 

Autor: webmaster FO

U novom broju časopisa Nuclear Physics News objavljen je pozvani revijalni članak (feature article) Tamare Nikšić i Daria Vretenara Microscopic Evolution of Nuclear Equilibrium Shapes, Nuclear Physics News, 21:4, 14-21 (2011). Evolucija oblika atomskih jezgri predstavlja važno područje istraživanja u nuklearnoj fizici niskih energija. Novi i zanimljivi eksperimentalni podaci dobivaju se u velikim akceleratorima koji koriste radioaktivne ionske snopove za proučavanje strukture egzotičnih jezgri daleko od doline stabilnosti. Interpretacija novih eksperimentalnih rezultata zahtijeva razvoj naprednih teorijskih metoda, često povezanih s inovativnim tehnikama naprednog računarstva i računalnih simulacija. 

 

Autor: webmaster FO

Član Fizičkog odsjeka Dr. sc. Ettore Tamajo koji se nalazi na postdoktorskom usavršavanju na Universita di Padova, Italija, je kao prvi autor objavio clanak u vrlo prestižnom časopisu Astronomy & Astrophysics (If 4.5) pod naslovom 'Asiago eclipsing binaries program IV. SZ Camelopardalis, a beta-Cephei pulsator in a quadruple, eclipsing system', a koji će biti objavljen u prvom slijedećem broju.

Autor: webmaster FO

Znanstveni novak Petar Žugec, mag. phys., objavio je  samostalno u časopisu Nuclear Instruments and Methods A  znanstveni članak pod naslovom „A coincidental timing model for the scintillating fibers“ [1].

Autor: webmaster FO

U rujnu 2011. godine je  objavljen rad "Electronic absorption spectra of hydrogenated protonated naphthalene and proflavine" [1] čiji su autori Ana Bonaca, doktorantica sa Sveučilištu Yale te prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović,  znanstvenica sa  Fizičkog odsjeka PMF-a. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) ima 2009 impact factor 5.1 te 2010 impact factor 4.9. Istraživanje predstavljeno u ovom članku je nastavak prethodno objavljenog rada: "Optical spectrum of proflavine and its ions" [2].

Autor: webmaster FO

Članovi međunarodne STAR kolaboracije u kojoj sudjeluju i dva znanstvenika s  PMF-a u Zagrebu (prof.dr. Mirko Planinić i dr. Nikola Poljak) otkrili su antimaterijskog partnera jezgre helija-4,  antihelij-4. Ta nova čestica, poznata pod nazivom antialfa, je najteža stabilna antijezgra  otkrivena dosad. Ovaj novi rekord vjerojatno neće biti tako skoro oboren jer se predviđa da je sljedeća teža stabilna antijezgra  milion puta rijeđa i izvan dosega današnje tehnologije.  Otkriće  je objavljeno u časopisu Nature (online) 24.4. 2011 [1].

Autor: webmaster FO

[Intervju na Trećem programu Hrvatskog radija, od 09. svibnja 2011.] U najnovijem broju prestižnog časopisa Physical Review Letters od 25. ožujka 2011. zaposlenici Fizičkog odsjeka prof. dr. sc. Amir Hamzić i doc. dr. sc. Mario Basletić objavili su, u suradnji s prof. dr. Albertom Fertom, dobitnikom Nobelove nagrade za fiziku 2007. godine (Unite Mixte de Physique CNRS/Thales, Francuska), prof. dr. Yoshichika Otanijem (Universiy of Tokyo) i njihovim suradnicima, rad „Extrinsic Spin Hall Effect Induced by Iridium Impurities in Copper“ [1].

Autor: webmaster FO

U izdanju Physical Review Letters od 10. prosinca 2010. A1-kolaboracija u MAMI Mainz objavila je precizno mjerenje električnog i magnetskog form-faktora protona ( GE i GM ) te njegova električnog i magnetskog radijusa. Grupa s Fizičkog odsjeka  (prof. dr. sc. D. Bosnar, I. Friščić dipl. inž, M. Makek dr. sc. i P. Žugec mag. phy.) već niz godina sudjeluju u širokom spektru istraživanja A1-kolaboracije. 

 
Autor: webmaster FO

U posljednjem broju prestižnog časopisa Astronomy and Astrophysics (Research Note) (impact factor 5.2) dr. sc. Ettore Tamajo, kao prvi autor, objavio je rad Constrained fitting of disentangled binary star spectra: application to V615Per in the open cluster h Persei. 

Autor: webmaster FO

Portal časopisa Physical Review C (http://prc.aps.org/) objavio je popise najviše citiranih radova po pojedinim godinama, objavljenih u ovom časopisu. Tako se na popisu za 2003. i 2005. godinu nalaze i radovi članova Fizičkog odsjeka doc. Tamare Nikšić i Prof. Daria Vretenara.

Rad "A microscopic estimate of the nuclear matter compressibility and symmetry energy in relativistic mean-field models", D. Vretenar, T. Nikšić and P, Ring, Phys. Rev. C 68, 024310 (2003) je naveden kao 10. najcitiraniji rad objavljen u Physical Review C u 2003. godini, a rad: "New relativistic mean-field interaction with density-dependent meson-nucleon couplings", G.A. Lalazissis, D. Vretenar, T. Nikšić and P, Ring, Phys. Rev. C 71, 024312 (2005) navodi se kao 7. najviše citirani rad objavljen u 2005. godini.

Autor: webmaster FO

  U posljednjem broju prestižnog časopisa Journal of the American Chemical Society (impact factor 8.580 za 2009. godinu) dr. Željko Skoko, kao prvi autor, objavio je rad The Thermosalient Phenomenom. „Jumping Crystals“ and Crystal Chemistry of the Anticholinergic Agent Oxitropium Bromide. 

Autor: webmaster FO

U radu publiciranom u Phys.Rev.Lett. [1] u suradnji Dalibora Paara s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu s NMR grupom u Dresdenu, u željezno-arsen visokotemperaturnim supravodičima je ustanovljena prisutnost lokalnog elektronskog uređenja na nanometarskoj skali.

Autor: webmaster FO

U najnovijem broju časopisa Science [1] kao i pridruženog izdanja Highlight Science Express (dostupan online od 4.3.2010.) STAR kolaboracija u kojoj su dipl. inž Nikola Poljak i prof. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu objavila je otkriće najmasivnije strane antijezgre do sada.

Autor: webmaster FO

Zagrebačka grupa, Fizički odsjek PMF-a, s razvijenom eksperimentalnom aktivnošću na Jefferson Labu, SAD, sudjelovala je 2006/2007. godine u važnim mjerenjima vezanim uz strukturu i svojstva protona. Cilj eksperimenta je bila verifikacija doprinosa stranog kvarka strujama u nukleonu

Autor: webmaster FO

  U najnovijem broju znanstvenog časopisa Physical Review B, znanstveni novak Marinko Jablan sa Fizičkog odsjeka, u suradnji s prof. Hrvojem Buljanom sa Fizičkog odsjeka te prof. Marinom Soljačićem s Massachussetts Institute of Technology, objavio je rad koji proučava mogućnost korištenja plazmona u grafenu, novom efektivno dvodimenzionalnom(2D) materijalu koji ima mnoštvo zanimljivih svojstava.

Autor: webmaster FO

U najnovijem broju jednog od najprestižnijih časopisa, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, znanstvenik s Fizičkog odsjeka PMF-a, Davor Horvatić, u suradnji s akademikom H. E. Stanleyem (pionir teorije kritičnih fenomena i utemeljitelj ekonofizike, najbrže rastuće grane statističke fizike) i A. M. Petersenom s Boston Universitya, te s Borisom Podobnikom sa Sveučilišta u Rijeci objavio je članak pod nazivom "Cross-correlations between volume change and price change" [1].
 

Autor: webmaster FO

U najnovijem broju uglednog međunarodnog časopisa iz fizike, Physics Letters B, znanstvenici sa Fizičkog odsjeka PMF-a, Yifei Niu, Nils Paar, i Dario Vretenar, u suradnji sa Jie Mengom sa Sveučilišta u Pekingu, Kina, objavili su rad "Low-energy monopole and dipole response in nuclei at finite temperature"[1]. 

Autor: webmaster FO

Prof. dr sc. Ivan Kokanović, znanstvenik sa Fizičkog odsjeka sa znanstvenicima, prof. dr sc. John Cooper i dr. sc. Marcin Matusiak sa Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Cambridge CB3 OHE, United Kingdom, objavio je rad u vrlo cijenjenom međunarodnom časopisu iz fizike, Physical Review Letters, pod naslovom: «Nernst Effect Measurements of Epitaxial Y0.95Ca0.05Ba2(Cu1-xZnx)3Oy and Y0.9Ca0.1Ba2Cu3Oy Superconducting Films».

Autor: webmaster FO

U najnovijem broju jednog od najuglednijih međunarodnih časopisa iz fizike, Physical Review Letters, objavljen je novi rad čiji su autori Nils Paar i Dario Vretenar, znanstvenici sa Fizičkog odsjeka PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu, i Yifei Niu i Jie Meng sa Sveučilišta u Pekingu [1]. U radu pod naslovom "Isoscalar and Isovector Splitting of Pygmy Dipole Structures"[1] objavljeni su rezultati teorijskog istraživanja, zasnovanog na relativističkoj teoriji srednjeg polja, koji opisuju strukturu egzotičnih nisko-ležećih dipolnih pobuđenja u atomskim jezgrama bogatim neutronima, u perspektivi novih eksperimenata sa raspršenjem fotonskih i alfa snopova na jezgrama.

Autor: webmaster FO

U seriji znanstvenih radova objavljenih u časopisima Physical Review A i Physical Review Letters [1-3], znanstvenici sa Fizičkog odsjeka, dipl. inž. fiz. Dario Jukić i prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, teorijski su egzaktnim računom objasnili slobodnu ekspanziju međudjelujućeg jednodimenzionalnog bozonskog plina koji se opisuje vremenski ovisnim Lieb-Linigerovim modelom.

Autor: webmaster FO