Novi mail server

Radi unaprjeđenja kvalitete e-mail usluge za zaposlenike kolegij Fizičkog odsjeka donio je odluku da se e-mail servis sa lokalnog poslužitelja (sirius.phy.hr) prebaci na Microsoft 365 platformu. Ova promjena donijet će mogućnost korištenja modernog sučelja e-pošte, omogućit će veći kapacitet pohrane e-maila (50GB) i bolje filtriranje neželjene pošte.

U cilju što lakšeg prelaska na novi server pripremili smo vam upute za rad najčešće korištenih aplikacija.

 

U Izradi ovih uputa sudjelovali su dijelatnici i studenti :

K. Komugović

S. Manhart

N. Nikolić

A. Kranjčec

V. Đerek

L. Boroje