POVEZNICE

URED ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Student ste doktorskog studija Fizike ili to tek želite postati? Niste sigurni koji Vam je sljedeći korak, nazovite nas, pošaljite nam mail ili nas jednostavno posjetite!

 
 

markohum@phy.hr

Ured za poslijediplomski studij

       Bijenička cesta 32

       10000 Zagreb

 

+385 01 460 5649

 

 

Uredovno vrijeme Ureda za poslijediplomski studij: ponedjeljak - petak 10.00 - 14.00

 

 

 

VAŽAN PODSJETNIK!

 

Reguliranje statusa na doktorskom studiju prema članku 9, točki (2) Pravilnika:

Doktorand je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste ili upisu u višu godinu. 0 molbi doktoranda za ponovni upis iste godine odlučuje ovlašteno Vijeće doktorskoga studija na temelju pisane zamolbe. Ovlašteno Vijeće odsjeka određuje uvjete za nastavak studija i visinu participacije u troškovima studija prilikom ponovnog upisa iste godine, a sve na način i u skladu s posebnom odlukom Fakultetskog vijeća.

Molimo Vas da se pridržavate odredbi, te na vrijeme rješavate svoje obaveze! 

 


Podaci za uplatu:

Fizika: naknadni upis u višu ili istu godinu studija; produljenje roka za obranu doktorskog rada; ispis, ostale potvrde i uvjerenja

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ:604100-104-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: naknadni upis, potvrda ...

Geofizika: naknadni upis u višu ili istu godinu studija; produljenje roka za obranu doktorskog rada; ispis; ostale potvrde i uvjerenja

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ: 604100-109-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: naknadni upis, potvrda ...

Fizika: školarina

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ: 403500-104-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: PDS školarina, ime i prezime

Geofizika: školarina

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ: 403500-109-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: PDS školarina, ime i prezime

Fizika: duplikat indeksa i nastavak indeksa

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ: 604050-104-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: duplikat indeksa...

Geofizika: duplikat indeksa i nastavak indeksa

IBAN: HR5823600001101522208

POZIV NA BROJ: 604050-109-OIB STUDENTA

MODEL: 00

SVRHA UPLATE: duplikat indeksa..