Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Lasersko hlađenje i zarobljavanje

Šifra: 205306
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Ticijana Ban
Izvođači: dr. sc. Ticijana Ban - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama laserskog hlađenja i zarobljavanja; tehnike koja je omogućila hlađenje atoma do temperatura bliskih apsolutnoj nuli, te time otvorila novi uvid u svijet kvantne fizike. Sadržaj predmeta obuhvaća: 1. Međudjelovanje svjetlosti i atoma s dva energijska nivoa; 2. Sila na atom uzrokovana laserom; 3. Osnovni koncepti laserskog hlađenja; 4. Dopplerovo hlađenje; 5. Magneto-optička stupica (MOT); 6. Hlađenje ispod Dopplerove granice; 7. Dipolna sila; 8. Magnetsko zarobljavanje atoma: 9. Evaporativno hlađenje; 10. Primjene (atomska optika, atomska interferometrija, Rydbergova stanja, ultrahladne molekule , ultra-hladne atomske plazme, BEC, optičke rešetke, atomski satovi, kvantne informacije, kvantno sprezanje).
Literatura:
  1. H.J. Metcalf, P. van der Straten, Laser Cooling and Trapping, Springer-Verlag, Berlin, 1999.
  2. W.D. Phillips, Laser cooling and trapping of neutral atoms, Reviews of Modern Physics, Vol. 70, No. 3, July 1998.
1. semestar
Atomska, molekulska i optička fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Atomska, molekulska i optička fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti