Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika 1

Šifra: 36377
ECTS: 9.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Resman
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Resman - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija su upoznavanje s osnovnim matematičkim pojmovima, savladavanje tehnika diferencijalnog računa i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Matematička analiza 1 student će biti sposoban:
* definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove matematičke analize (nizovi, limesi, derivacije, Taylorovi redovi i njihova svojstva);
* navesti elementarne funkcije i njihova svojstva te ih koristiti u praktičnim računima;
* derivirati elementarne funkcije;
* koristiti derivacije i njihova svojstva pri ispitivanju toka i crtanju grafa funkcije;
* koristiti Taylorove redove pri aproksimaciji funkcije;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Matematika 1:
* Osnove teorije skupova; skupovi realnih i kompleksnih brojeva (1 tjedan)
* Osnove analitičke geometrije u ravnini; pravac (1 tjedan)
* Pojam realne funkcije realne varijable; eksponencijalna funkcija; trigonometrijske funkcije; polinomi i racionalne funkcije (1 tjedan)
* Nizovi realnih brojeva i konvergencija; osnovni rezultati (1 tjedan)
* Redovi realnih brojeva i konvergencija; kriteriji: kriterij uspoređivanja, Leibnizov, D'Alambertov i Cauchyjev kriterij (2 tjedna)
* Neprekidnost funkcija; osnovni rezultati i primjeri (1 tjedan)
* Limes funkcije i veza sa neprekidnosti (1 tjedan)
* Pojam derivacije; motivacija; osnovni rezultati (2 tjedna)
* Crtanje grafa funkcije (1 tjedan)
* Lokalni ekstremi (1 tjedan)
* L'Hospitalovo pravilo (1 tjedan)
* Taylorovi redovi (1 tjedan)

OBVEZE STUDENATA:

Prisustvo na predavanjima i vježbama (barem 70%), rješavanje domaćih zadaća i zadataka na nastavi, barem 25% ostvarenih bodova na dva obvezna kolokvija (kumulativno).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ispit se polaže u pismenom i usmenom obliku. Studenti koji su na kolokvijima dobili prolaznu ocjenu, oslobođeni su od pismenog dijela ispita.
Literatura:
  1. S. Kurepa, Matematička analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984
  2. S. Kurepa, Matematička analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984
  3. B. Širola, T. Berić, Matematika 1, skripta, http://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/mat1pf/skripta/MAT1pred.pdf
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Maja Resman:

    utorkom   11-13h

    Lokacija: 314/III

Obavijesti