Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa iz fizike 1

Šifra: 93753
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Katarina Jeličić , pred.
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Praktično pripremiti studente za rad u nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i suvremenih nastavnih metoda
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.6. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.7. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživački usmjerene nastave fizike
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1) pripremiti nekoliko nastavnih sati iz fizike za osnovnu i srednju školu
2) demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda u razredu
3) demonstrirati primjenu metodičkih načela i nastavnih vještina u razredu
4) demostrirati sposobnost organizacije rada u razredu
5) analizirati nastavne satove kolega i mentora

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Hospitiranje u školi i konzultacije s nastavnikom mentorom (20 sati)
2. Izvođenje probnih i ispitnih satova i njihova analiza (10 sati)
3. Održavanje i slušanje seminara o odgledanim i održanim satovima, analiza snimljenih satova (30 sati)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni redovito pohađati hospitacije, održati nekoliko probnih i jedan ispitni sat u školi, te održati seminar o svojim satovima pred drugim studentima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju ocjene održanog ispitnog sata (75%) i održanog seminara (25%)
Literatura:
  1. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Fizički praktikum 4
Položen : Opća pedagogija
Položen : Psihologija odgoja i obrazovanja
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti