Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa nastave fizike 2

Šifra: 97111
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Praktično pripremiti studente za rad u nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika;
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i kemije;
4. STVARANJE PROSUDBI
3.6. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom;
3.7. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu;
3.8. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka;
3.9. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama;
5. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
5.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama;
5.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. pripremiti nekoliko nastavnih sati iz fizike za osnovnu i srednju školu
2. demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda u razredu
3. demonstrirati primjenu metodičkih načela i nastavnih vještina u razredu
4. demostrirati sposobnost organizacije rada u razredu
5. analizirati nastavne satove kolega i mentora

SADRŽAJ PREDMETA:

* Hospitiranje u školi i konzultacije s nastavnikom mentorom (10 sati)
* Izvođenje probnih i ispitnih satova i njihova analiza (10 sati)
* Održavanje i slušanje seminara o odgledanim i održanim satovima, analiza snimljenih satova (10 sati)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni redovito pohađati hospitacije, održati nekoliko probnih i jedan ispitni sat u školi, te održati seminar o svojim satovima pred drugim studentima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju ocjene održanog ispitnog sata (80%) i održanog seminara (20%).
Literatura:
  1. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
Odslušan : Metodička praksa nastave fizike 1
Odslušan : Metodika nastave fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodička praksa nastave fizike 1
Položen : Metodika nastave fizike 1
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti