Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Nuklearne reakcije

Šifra: 205287
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Suzana Szilner
dr. sc. Neven Soić
Izvođači: dr. sc. Neven Soić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Suzana Szilner - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima opisa nuklearnih reakcija i s teorijskog i s eksperimentalnog aspekta. Kolegij će biti orijentiran na stjecanje znanja i praktičnog iskustva potrebnih za znanstveni rad, te će kao takav upoznati studente s najnovijim rezultatima u području.
Sadržaj kolegija po temama:
osnovni koncepti i pojmovi vezani za različite tipove nuklearnih reakcija.
Direktne reakcije: elastično i neelastično raspršenje, reakcije prijenosa pojedinačnih nukleona i nakupina vezanih nukleona), reakcije preko složene jezgre, duboko-neelastični sudari, reakcije fuzije i fisije (fuzija-fisija, transferom inducirana fisija).
Osnovne vrste akceleratora i detektora za različite produkte reakcija (jezgre, neutroni, gama-zračenje), te pregled najsuvremenijih eksperimentalnih metoda za mjerenja nuklearnih reakcija, zasebno prikazano za reakcije među lakim (A < 20) i težim jezgrama.
Koincidentna mjerenja više produkata reakcije, kinematički kompletna mjerenja.
Specifičnosti mjerenja nuklearnih reakcija izazvanih snopovima kratkoživućih (radioaktivnih) jezgara.
Osnovni modeli za opis reakcija koji su razvijeni uzimajući u obzir različite aspekte fenomena koji se javljaju u sudarima jezgara (od lakih do teških jezgara, ovisno o centralnosti sudara, od niskih do srednjih energija).
Teorija sudara, metode direktnih reakcija, poluklasična teorija sudara, koncept vezanja kanala.
Trendovi i budućnost mjerenja nuklearnih reakcija.
Primjene u interdisciplinarnim istraživanjima i tehnologiji.
Literatura:
  1. G.R. Satchler, Introduction to Nuclear Reactions, Oxford University Press, 1990.
  2. G.R. Satchler, Direct nuclear reactions, Clarendon Press, 1983.
  3. I.J. Thompson, F. Nunes, Nuclear Reactions for Astrophysics, Cambridge University Press, 2010.
  4. R. Bass, Nuclear reactions with heavy ions, Springer-Verlag, 1980.
  5. R.A. Broglia, A. Winther, Heavy Ion Reactions, Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1991.
1. semestar
Nuklearna fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Nuklearna fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti