Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Objektno orijentirano programiranje (C++)

Šifra: 41110
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s programskim jezikom C++. Od studenata se očekuje rješavanje zadataka iz matematike i fizike u
C++.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Razviti računalne programe u jeziku C++
2. Razviti i primijeniti načine učenja programiranja
3. Demonstrirati poznavanje koncepata objektnog programiranja
4. Razviti programe za numericko rjesavanje zadataka iz fizike u jeziku C++

SADRŽAJ PREDMETA:

* Uvod i osnove C++ jezika [4 sata]
* Rad sa stringovima i podacima [2 sata ]
* Organizacija programa i podataka [2 sata]
* Korištenje sekvencijalnih sadržača i analiza stringova [2 sata]
* Korištenje algoritama standardne biblioteke [4 sata]
* Asocijatvni sadržači [2]
* Generičke funkcije [2]
* Definiranje novih tipova u okviru OOP [2]
* Korištenje memorijskog prostora i strukture podataka [2]
* Apstraktne strukture podataka [2]
* Nasljeđivanje i dinamičko vezanje [2]
* Automatsko raspolaganje memorijom [2]

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pristupati on-line provjerama znanja i pisati programske zadatke.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tijekom semestra pristupaju on-line provjerama znanja (50% ocjene), rješavaju zadatke (30% ocjene) te pisu seminarski rad (20% ocjene).
Literatura:
  1. A. Koenig, B. E. Moo, Accelerated C++, practical programming by example
  2. J. Šribar, B. Motik, Demistificirani C++
  3. B. Stroustrup, The C++ Programming Language
  4. B. Overland, C++ for the Impatient
  5. M. H. Jensen, Computational Physics
6. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti