Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalni praktikum 2

Šifra: 40685
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Friščić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Savladavanje rada i praktičan rad na najraširenijim operativnim sustavima: Linux i Windows. Uporaba programa pisanih u višim programskim jezicima. Uporaba korisničkih paketa za: obradu teksta, grafiku, rješavanje matematičkih i fizikalnih problema, uporaba korisničkih biblioteka. Rad na mreži. Računala u nastavi fizike: simulacije fizikalnih procesa uporabom računala.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.4. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike u skladu s nastavnim programom

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Samostalno koristiti računalo.
2. Koristiti korisničke pakete za obradu teksta, grafiku.
3. Rješavati na računalu matematičke i fizikalne probleme.
4. Rad na mreži.
5. Izrada prezentacija.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Linux 1
2. Linux 2
3. Windows 1
4. Windows 2
5. Rad na mreži, linux
6. Rad na mreži, windows
7. Latex 1
8. Latex 2
9. Programi za izradu prezentacija
10. Sage 1, diferencijalne jednadžbe
11. Sage 2, integracija
12. Sage 3, grafički prikaz podataka
13. Physica Extrema
14. Excel
15. Termin za nadoknadu vježbe

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, izvršavanje postavljenih zadataka.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje rada tijekom nastave.
Literatura:
  1. Dokumentacija programskih paketa na raćunalu: Linux, Windows,Sage, Latex, Physica Extrema, Excel
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Računalni praktikum 1

Polaganje predmeta :
Položen : Računalni praktikum 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti