Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Radiološka i radioterapijska fizika te dozimetrija

Šifra: 205337
ECTS: 0.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić
dr. sc. Dario Faj
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić - Seminar
dr. sc. Dario Faj - Seminar

doc. dr. sc. Tomislav Bokulić - Auditorne vježbe
dr. sc. Dario Faj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 25
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz izvore ionizirajućih zračenja i uporabu u radioterapiji i dijagnostičkoj radiologiji.
Razumijevanje načela rada uređaja koji se koriste za proizvodnju ionizirajućih zračenja, te pomoćnih uređaja i računalnih programa u radioterapiji i dijagnostičkoj radiologiji uz njihovu namjenu. Razumijevanje temeljnih načela rada uređaja za detekciju i mjerenje veličina kojima se karakteriziraju snopovi zračenja u medicinskoj uporabi. Razumijevanje temeljnih načela detektora koji se koriste za dobivanje dijagnostičke informacije u dijagnostičkoj radiologiji. Student će naučiti koristiti osnovne dozimetrijske uređaje i protokole za određivanje dozimetrijskih veličina koje se koriste u medicinskoj primjeni. Student će naučiti koristiti osnovna načela zaštite od zračenja u medicini. Razvijanje vještina znanstvenog istraživanja. Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.
Sadržaj:
Radioaktivnost; Međudjelovanje nabijenih čestica s materijom; Međudjelovanje fotona s materijom; Temeljna načela i koncepti u dozimetriji zračenja; Tok čestica i energije; Stohastička priroda depozicije doze; Definicije dozimetrijskih veličina: apsorbirana doza, kerma; Odnos toka fotona i dozimetrijskih veličina; Ravnoteža nabijenih čestica; Odnos između toka čestica i doze kod elektrona; Zaustavna snaga i cema; Ravnoteža delta elektrona;
Uvod u teoriju šupljine; Teorija šupljine za velike detektore fotona; Bragg-Grayeva teorija šupljine; Spencer-Attixova modifikacija Bragg- Grayeve teorije; Burlinova teorija šupljine; Fanov teorem; Radioterapijski uređaji; Kilonaponski uređaji; Co-60 uređaji za zračenje; Linearni akceleratori; Simulatori, CT simulatori; Portalno oslikavanje;
Mjerenje apsorbirane doze-protokoli za određivanje apsorbirane doze u fotonskim i elektronskim snopovima; Određivanje relativne doze; In-vivo dozimetrija-diode, TLD, OSL, MOSFET;
Svojstva kliničkih fotonskih snopova; Dozimetrijske veličine i načini računanja doze; Klinički elektronski snopovi; Sustavi za račun raspodjele apsorbirane doze i optimizaciju; Algoritmi TPSa; Tehnike planiranja radioterapije elektronskim i fotonskim snopovima; Uvod u Monte Carlo simulacije i primjena u radioterapiji;
Brahiterapija (BT): izvori, tehnike i osnovna klinička razmatranja; Kalibracija BT izvora; Osiguranje kvalitete u BT postupcima; Računalno planiranje, algoritmi i optimizacija;
Uvod u radioterapiju moduliranog intenziteta (IMRT) i slikom vođenu radioterapiju (IGRT); Mogući izvori nepouzdanostiu radioterapiji, osiguranje kvalitete;
Uvod u fiziku dijagnostičke radiologije; Pregled uređaja i tehnika koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji; Kvaliteta slike u dijagnostičkoj radiologiji i njeno mjerenje; Uloga medicinskog fizičara u dijagnostičkoj radiologiji; Svojstva rendgenskih snopova koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji i njihov utjecaj na kvalitetu slike; Rendgenski uređaji za radiografiju, dijaskopiju i intervencijsku radiologiju; Rendgenski uređaji za posebne namjene (npr. mamografski, fluoroskopija); Računalna tomografija; Prijamnici slike; Digitalni prijamnik; Elektronsko pojačalo; Sustav film-folija; Računalna radiografija; Dozimetrija rendgenskih snopova koji se koriste u dijagnostičkoj radiologiji; Specijalne dozimetrijske veličine pojedinih radioloških tehnika; Veličine koje služe za procjenu stohastičkih i determinističkih efekata; Dozimetri u dijagnostičkoj radiologiji; Kvaliteta slike i doze zračenja - optimizacija i osiguranje kvalitete.
Literatura:
  1. Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students: E.B. Podgorsak (Editor); IAEA, Vienna. http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf
  2. Diagnostic radiology physics: a handbook for teachers and students: D.R. Dance (Editor); IAEA, Vienna. http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564web-82725456.pdf
  3. Zakonodavstvo iz područja radiološke sigurnosti u medicini: (Legislation in the field of radiological safety in medicine) www.dzrns.hr
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Medicinska fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti