Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Raspršenje rentgenskih zraka pod malim kutom

Šifra: 205331
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Tomislav Vuletić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Vuletić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 6
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Raspršenjem rentgenskih zraka pod malim kutom 0.1 stupanj -10 stupnjeva (engl. Small Angle X-ray Scattering, SAXS), proučava se strukturna svojstva prvenstveno nekristaliničnih materijala. Strukturna skala i kut raspršenja su obrnuto proporcionalni te SAXS daje informacije na relativno velikim skalama, 1-100 nm. Distribucija intenziteta raspršenja je funkcija distribucije elektronske gustoće u uzorku te sadrži informacije o veličini, obliku, orijentaciji i distribuciji elemenata (makromolekula, koloidnih čestica i drugih superstruktura) koji sačinjavaju uzorak. Prikazati će se primjena SAXS-a u proučavanju konformacija u polielektrolitima. Koristiti ćemo DNK kao primjer polurigidnog biopolielektrolita.
Literatura:
  1. van der Maarel, J. R. C. Introduction to Biopolymer Physics; World Scientific; Singapore, (2007).
  2. "2D X-ray diffraction", Bob B. He, Wiley, New Jersey (2009). Str. 329-350. (ISBN 978-0-470-22722-0)
  3. "Konformacije biopolielektrolita", diplomski rad A. Sučić, mentor T. Vuletić (2012).
  4. Nierlich, M.; Williams, C. E.; Boue, F.; Cotton, J. P.; Daoud, M.; Farnoux, B.; Jannink, G.; Picot, C.; Moan, M.; Wol, C.; Rinaudo, M.; de Gennes, P.-G., J. Phys. (Fr.) 40, 701 (1979).
  5. Koyama, R., Macromolecules 17, 1594 (1984); Koyama, R., Physica B 120, 418 (1983).
  6. Wang, L.; Bloomfield, V. A., Macromolecules 24, 5791 (1991).
  7. K. Salamon, D. Aumiler, G. Pabst, T. Vuletić, Macromolecules 46, 1107 (2013)
1. semestar
Biofizika - izborni predmeti 1 - Redovni Smjer - Biofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti