Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike

Šifra: 63124
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedran Đerek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike je proširivanje temeljnih znanja iz atomske i molekulske fizike samostalnim radom i istraživanjem na zadanu temu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda;
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike student će biti sposoban:
1. Primijeniti prikladni eksperimentalni ili teorijski pristup u rješavanju i prezentaciji seminarskog zadatka iz atomske i molekulske fizike;
2. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg rada;
3. Predstaviti rezultate seminarskog zadatka u obliku znanstvenog rada;
4. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Izrada seminarskog rada iz područja AMF koji obuhvaća proučavanje novih pravaca razvoja u temeljnim istraživanjima iz AMF, nove uređaje i metode suvremene klasične atomske spektroskopije, nove uređaje i metode laserske spektroskopije. Istražuju se primjeri primjene uređaja i tehnika AMF u medicini, ekologiji i suvremenim komunikacijama.
Najveći dio vremena studenti provode u samostalnom istraživanju na zadanu temu seminara, uz povremene konzultacije s nastavnikom. Nakon završetka seminarskog istraživanja, studenti izrađuju pismeni rad i multimedijsku prezentaciju, te održavaju usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje konzultacija. Rezultate seminarskog zadatka napisati u obliku znanstvenog rada. Multimedijska prezentacija u usmenom izlaganju seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

U konačnoj ocjeni seminarski rad donosi 40% ocjene, usmeno izlaganje 60%.
Literatura:
  1. A.P.Thorne, U. Litzen, S, Johansson, Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.
    F.F. Chen, Introduction to Plasma Physics, New York, 1974.
    C. W. Bradley, O. A. Dale, An introduction to modern stellar astrophysics, Addison-Wesley, 1996.
  2. W. Demtoroeder, Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin,1996.
    Časopisi Physics World, Scientific American, Physics Today, Science.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove atomske i molekulske fizike
9. semestar
Izborni predmeti 5 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti