Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Teorija superstruna i opni

Šifra: 205100
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Loriano Bonora
dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis
Izvođači: prof. dr. sc. Loriano Bonora - Auditorne vježbe
dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1-3: Bozonska teorija struna. Poljakovljevo i Nambu-Goto djelovanje. Pripadne klasične simetrije: difeomorfna i Weylova invarijantnost. Utvrđivanje baždarenja. Konformna invarijantnost. Klasična rješenja i ograničenja. Otvorene i zatvorene strune, Neumannovi i Dirichletovi rubni uvjeti.
4-6: Stara kovarijantna kvantizacija. Fockov prostor. Kvantna ograničenja: Virasoro algebra i uvjeti fizikalnosti. Spektar otvorenih struna i fizikalna interpretacija: baždarne teorije. Spektar zatvorenih struna: gravitacija. Jednostavne amplitude u teoriji bozonskih struna.
7-10: Kratki pregled konformne teorije polja. Tenzor gustoće energije i impulsa. Korespondencija stanje - operator. Primarna polja. Razvoj produkta operatora. Korelatori. Anomalija traga i kritične dimenzije.
11-14: Kvantizacija na svjetlosnom stošcu. BRST kvantizacija. Fadejev-Popov integral po stazama. Duhovi. BRST invarijantnost. BRST operator.
15-17: Jednostavne amplitude u teoriji bozonskih struna i niskoenergetska efektivna djelovanja.
18-20: Teorija superstruna. RNS formalizam. Supersimetrija na svjetskoj plohi. Tenzor gustoće energije i impulsa i superstruja. R i NS sektori u teoriji otvorenih superstruna. RR, NSNS, RNS i NSR sektor u teoriji zatvorenih superstruna. Spektar teorije otvorenih i zatvorenih superstruna. GSO projekcija i prostornovremenska supersimetrija. Teorije tipa I, IIA i IIB. Fizikalna interpretacija. Prostornovremenske anomalije.
21-22: BRST kvantizacija superstruna. Komutirajući duhovi. BRST invarijantnost. Bozonizacija. Slike i operatori prijelaza među slikama. Jednostavne amplitude u teoriji superstruna.
Literatura:
  1. Clifford V. Johnson, D Branes, Cambridge University Press, 2003
  2. M.Grana, Flux Compactifications in string theory: a comprehensive review, hep-th/0509003
  3. U. Danilesson, Lectures on string theory and cosmology, hep-th/0409274
1. semestar
Fizika elementarnih čestica - Izborni predmeti - Redovni Smjer - Fizika elementarnih čestica
Termini konzultacija:

Obavijesti