Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Ultrahladni atomski plinovi i metode višečestične fizike

Šifra: 205304
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan
izv. prof. dr. sc. Dario Jukić
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Dario Jukić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: neinteragirajući atomski plinovi, Bose-Einsteinova raspodjela, kondenzacija na niskim temperaturama. Tehnike hlađenja i zatočenja atomskih plinova. Kvantno raspršenje dvaju atoma, duljina raspršenja, opis interakcije među atomima preko pseudopotencijala.
Gross-Pitaevskii jednadžba za opis kondenzata. Dinamika kondenzata: slobodna ekspanzija, solitoni. Mikroskopski opis bozonskog plina: Bogoliubovljeva transformacija, elementarna pobuđenja. Rotirajući kondenzati, efektivna magnetska polja za hladne atome. Interferencija i korelacije u kondenzatima.
Optičke rešetke: dimenzionalnost rešetke, energetske skale, vrpce. Bose-Hubbardov model. Prijelaz superfluid-Mottov izolator. Hladni atomi u nižim dimenzijama: BKT prijelaz u 2D, korelacijske funkcije i limit jakog vezanja u 1D.
Uvod u Monte Carlo metode, pseudoslučajni brojevi, slučajni hod, procjena greške. Varijacijski Monte Carlo. Probne valne funkcije prikladne za simulacije atoma, molekula, klastera, fluida i krutina te njihova optimizacija. Difuzijski Monte Carlo. Fermioni i pobuđena stanja - problem predznaka. Proračun očekivanih vrijednosti. Proračuni na konačnim temperaturama: 'path integral' kvantni Monte Carlo. Sve će metode biti popraćene primjerima primjena u područjima atomske i molekularne te fizike kondenzirane materije.
Literatura:
  1. Pethick, C. J., and H. Smith, 2008, Bose-Einstein Condensation in Dilute Gases (Cambridge University Press, Cambridge, UK)
  2. Pitaevskii, L., and S. Stringari, 2003, Bose-Einstein Condensation (Oxford University Press, UK)
  3. Cohen-Tannoudji, C., and D. Guery-Odelin, 2011, Advances In Atomic Physics: An Overview (World Scientific Publishing Company, Singapore)
  4. Lewenstein, M., A. Sanpera, and V. Ahufinger, 2012, Ultracold Atoms in Optical Lattices (Oxford University Press, Oxford, UK).
1. semestar
Atomska, molekulska i optička fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Atomska, molekulska i optička fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti