Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u modernu atomsku, molekulsku i optičku fiziku

Šifra: 205296
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan
dr. sc. Ticijana Ban
Izvođači: dr. sc. Ticijana Ban - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Hrvoje Buljan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 40
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kvantni opis atoma i molekula. Višečestične funkcije i operatori. Born-Oppenheimerova aproksimacija. Hartree-Fock aproksimacija. Matrični elementi. Druga kvantizacija. Coulombovi i operatori izmjene. Multikonfiguracijske valne funkcije. Jednočestična reducirana matrica gustoće i prirodne orbitale.
Osnove spektroskopije. Fina i hiperfina atomska struktura. Rydbergovi atomi.
Međudjelovanje atoma i elektromagnetskog polja; dipolna aproksimacija; sustav s dva nivoa i Rabijeve oscilacije; matrica gustoće i optičke Blochove jednadžbe; obučena stanja; račun linearne susceptibilnosti; spontana i stimulirana emisija; sustav s tri nivoa, tamna stanja i elektromagnetski inducirana transparencija. Mehaničko djelovanje svjetlosti na atome.
Bose-Einsteinova kondenzacija. Kvantni opis ultrahladnih atomskih plinova.
Hamiltonijan kvantne elektrodinamike (KvED). Kvantni opis svjetlosti. Klasična nasuprot ne-klasičnoj svjetlosti. Kvantna nasuprot klasične koherencije. Zapetljana stanja. Primjeri KvED (šupljine).
Svjetlost u fotoničkim sustavima. Fotonički kristali. Fotoničke vrpce i procjepi. Vezani valovodi i propagacija svjetlosti. Osnovni elementi plazmonike.
Literatura:
  1. A. Szabo and N.S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry - Introduction to Advanced Elektronic Structure Theory, Dover Publications Inc., New York (1996).
  2. H.J. Metcalf, Peter van der Straten: Laser Cooling and Trapping, Springer-Verlag, Berlin (1999).
  3. M.O. Scully, M.S. Zubairy, Quantum Optics, University Press, Cambridge (1997).
  4. C.J. Pethic and H. Smith, Bose-Einstein Condensation in Dilute Gases, Cambridge University Press, Cambridge (2008).
  5. J.D. Joannopoulos, S.G. Johnson, J.N. Winn, and R.D. Meade, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, Princeton University Press, Princeton (2008).
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Atomska, molekulska i optička fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti