Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija i hidrologija krša

Šifra: 44557
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Martinuš
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Martinuš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
1. poznavati krške reljefne oblike i interpretirati njihov nastanak.
2. poznavati različite modele krša i njihovu važnost za razumijevanje dinamike voda u kršu.
3. interpretirati pojave izvora u kršu i njihovu izdašnost na osnovi geoloških podataka.
4. poznavati dinamiku voda u podzemlju i njihov kemizam.
5. poznavati geotehničke rizike u kršu
6. procijeniti stupanj ugroženosti podzemnih voda te preporučiti zaštitne mjere.

Opis predmeta:
1. Uvod, vrste krša, teorije krša;
2. Okršavanje, otapanje karbonata, precipitacija karbonata;
3. Morfogeneza krških oblika, površinski i podzemni oblici;
4. Voda u kršu, vodno lice, izvori i ponori, rijeke u kršu;
5. Geotehnički problemi u kršu, autoceste i ceste, željezničke pruge, hidroenergetski objekti, nestabilnosti tla;
6. Sedimenti u kršu, riječni i potočni sedimenti, sedra, jezerski sedimenti, špiljski i kavernski sedimenti;
7. Datiranje krša, metode, mogućnosti i ograničenja.
Literatura:
  1. Nastavni CD/DVD kojeg priskrbljuje nastavnik za svakog studenta sa svim predavanjima i odgovarajućom literaturom.
  2. Waltham T. et al. (2005): Sinkholes and Subsidence: Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction. Springer-Praxis.
  3. Jakucs L. (1977): Morphogenetics of Karst regions: Variants of Karst Evolution. Adam Hilger.
  4. Herak M. & Stringfield V. T. (1972): Karst - Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. Elsevier.
  5. Sweeting M.M. (1972): Karst Landforms. Macmillan.
  6. Enger E. D. & B. F. Smith (2002): Environmental Science - A study of interrelationships. McGraw Hill.
  7. Cunningham W. R. et al. (2005): Environmental Science: A Global Concern. 8th ed. McGraw Hill.
  8. Gams I. (2004): Kras v Sloveniji - V prosotru in času. Založba ZRC SAZU.
  9. Gospodarič R. & P. Habič (1976): Underground Water tracing. Investigations in Slovenia 1972-1975.
  10. Roglić J. (2004): Krš i njegovo značenje - sabrana djela.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija:

Obavijesti