Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mineralnih ležišta

Šifra: 41043
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: Laura Posarić , mag. ing. geol. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Petra Schneider - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Građa Zemlje, podrijetlo magme i elementi tektonike ploča; Građa Dinarida; Magmatska rudna ležišta, likvidno-magmatska, kristalizacioni diferencijati, likvidni segregati; Karbonatiti, dijamantska ležišta, nefeliniti, apatiti, titanomagnetiti; Masivni sulfidi ciparskog tipa, komatiitski tip, kasnomagmatska ležišta (Kiruna tip); Postmagmatska, pegmatiti; Pneumatoliti (skarnovi, grajzeni); Hidrotermalna rudna ležišta, (kata, mezo, epi), Cu-porfirna (cementaciona zona), nisko-sulfidna i visoko-sulfidna (Bor, Majdanpek, Trepča), s obskurnim magmatskim utjecajeme (Ljubija, Trgovska gora); Sedimentna ekshalativna (SEDEX tip, Vareš, Idrija, Kuroko); Mississippi valley tip (Mežica, Bleiberg, Olovo); Sedimentna rudna ležišta, Sabkha tip (Cu-škriljavci, Ba-Lokve), rezistati (nanosna Au, Sn); Precipitati (U, Žirovski Vrh, Colorado plateau tip), hidrolizati (boksiti, lateriti, Ni-kore trošenja); Metamorfogena rudna ležišta (Au-mezo-termalna); Geotektonski raspored magmatskih, metamorfogenih i sedimentnih rudnih ležišta, Metalogenija Dinarida temeljena na principima tektonike ploča (Wilsonov ciklus, razvoj i zatvaranje Tetisa).
Literatura:
  1. Evans, A.M.: Ore geology and industrial minerals, Blackwell, London, 1990, 389.
  2. Sawkins, F.J.: Metal deposits in relation to plate tectonics. Springer Verlag, 1990, 460
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća mineralogija
Položen : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Položen : Sistematska mineralogija
Odslušan : Geokemija
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Predavanje iz Geologije mineralnih ležišta u četvrtak 14. ožujka 2024. će iznimno započeti u 10 h. 

Predavanja nakon ovog termina održavaju se prema redovnom rasporedu u 8:30 h.

Autor: Andrea Čobić

Nastava iz Geologije mineralnih ležišta počinje 29. veljače 2024. godine u 08:30 h u MPZ1

Autor: Andrea Čobić