Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mineralnih ležišta

Šifra: 41043
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Građa Zemlje, podrijetlo magme i elementi tektonike ploča; Građa Dinarida; Magmatska rudna ležišta, likvidno-magmatska, kristalizacioni diferencijati, likvidni segregati; Karbonatiti, dijamantska ležišta, nefeliniti, apatiti, titanomagnetiti; Masivni sulfidi ciparskog tipa, komatiitski tip, kasnomagmatska ležišta (Kiruna tip); Postmagmatska, pegmatiti; Pneumatoliti (skarnovi, grajzeni); Hidrotermalna rudna ležišta, (kata, mezo, epi), Cu-porfirna (cementaciona zona), nisko-sulfidna i visoko-sulfidna (Bor, Majdanpek, Trepča), s obskurnim magmatskim utjecajeme (Ljubija, Trgovska gora); Sedimentna ekshalativna (SEDEX tip, Vareš, Idrija, Kuroko); Mississippi valley tip (Mežica, Bleiberg, Olovo); Sedimentna rudna ležišta, Sabkha tip (Cu-škriljavci, Ba-Lokve), rezistati (nanosna Au, Sn); Precipitati (U, Žirovski Vrh, Colorado plateau tip), hidrolizati (boksiti, lateriti, Ni-kore trošenja); Metamorfogena rudna ležišta (Au-mezo-termalna); Geotektonski raspored magmatskih, metamorfogenih i sedimentnih rudnih ležišta, Metalogenija Dinarida temeljena na principima tektonike ploča (Wilsonov ciklus, razvoj i zatvaranje Tetisa).
Literatura:
 1. Evans, A.M.: Ore geology and industrial minerals, Blackwell, London, 1990, 389.
 2. Sawkins, F.J.: Metal deposits in relation to plate tectonics. Springer Verlag, 1990, 460
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća mineralogija
Položen : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Položen : Sistematska mineralogija
Odslušan : Geokemija
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Čobić:

  Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

   

  Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Pismeni ispiti iz Gemologije Geologije mineralnih ležišta u redovnom jesenskom ispitom roku održat će se u utorak 30. kolovoza, odnosno 13. rujna 8 h u MPZ1.

Usmeni ispiti će se održati isti dan. 

Autor: Andrea Čobić

Usmeni ispiti iz Geologije mineralnih ležišta 24. lipnja održat će se u MPZ2 prema sljedećem rasporedu:

10 - 11 h: Bakula Lucija, Jukić Magdalena i Kovačić Tamara

11 - 12 h: Krmek Patricia, Marojević Katarina I Maruna Petar

12 - 13 h: Novak Laura, Paleček Noa, Starčević Luka i Tomić Sandro

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Gemologije i Geologije mineralnih ležišta u redovnom ljetnom ispitom roku održat će se u utorak 21. lipnja, odnosno 05. srpnja u 8 h u MPZ1.

Usmeni ispiti u prvom ispitnom roku održat će se u petak, 24. lipnja u 10 h u MPZ1 prema naknadno objavljenom rasporedu.

Usmeni ispiti u drugom ispitnom roku održat će se isti dan kad i pismeni ispit. 

Autor: Andrea Čobić

2. međuispit iz Geologije mineralnih ležišta održat će se u četvrtak 26. svibnja 2022. godine u 10:30 h u MPZ1. 

Autor: Andrea Čobić

Studenti koji žele pisati ispravak 1. međuispita iz Geologije mineralnih ležišta trebaju se upisati u tablicu do četvrtka, 19.05., u 16 h.

Ispravak će se održati u četvrtak, 26. svibnja u 9:30 h u MPZ1. 

Ispravku međuispita mogu pristupiti samo studenti koji su dobili negativnu ocjenu prvi put ili koji nisu izašli na 1. rok međusipita.

Autor: Andrea Čobić

Raspored grupa za vježbe 31.03.2022. može se naći u repozitoriju na poveznici.

Na vježbe je potrebno donijeti kutu i kalkulator.

Autor: Andrea Čobić

U nastavku se nalaze poveznice za Kahoot kvizove po pojedinoj tematici unutar gradiva Geologije mineralnih ležišta. Kvizovi služe za provjeru znanja i isključivo kao dopuna tijekom studiranja samog kolegija, te nisu dostatni za savladavanje cjelokupnog gradiva. Poveznice po pojedinoj temi će biti objavljivane nakon predavanja održanog iz odgovarajućeg gradiva. 

GML1a + 2: Teksture + metode

GML3: magmatski procesi

GML4: magmatsko-hidrotermalni procesi

GML5: porfirna ležišta

GML6: skarnska ležišta

GML7: stratabound ležišta

GML8: sedex+MVT+VMS ležišta

GML9: epitermalna ležišta

GML10: Carlin ležišta

GML11: boksiti, lateriti

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Geologije mineralnih ležišta i Gemologije održat će se 15. veljače 2022. god. u 8 h u MPZ1.

Usmeni dio komisijskog ispita iz Sistematske mineralogije održat će se u 10 h. 

Usmeni dio za ostale studente održat će se s početkom u 10:30 h. 

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti iz Gemologije i Geologije mineralnih ležišta u ispitnom roku 01. veljače 2022. započet će u 8 h u MPZ1

Usmeni dio ispita održat će se neposredno nakon pismenih. 

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispit iz Sistematske mineralogije i Geologije mineralnih ležišta održat će se u utorak 23. studenog 2021. godine u 8 h u MPZ1

Usmeni ispiti će započeti neposredno nakon pismenih.

Autor: Andrea Čobić