Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mineralnih ležišta

Šifra: 40945
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: Laura Posarić , mag. ing. geol. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Petra Schneider - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s geološkim i geokemijskim procesima postanka ruda metala i nemetala.
Sadržaj predmeta: Građa Zemlje, podrijetlo magme i elementi tektonike ploča; Građa Dinarida; Magmatska rudna ležišta, likvidno-magmatska, kristalizacioni diferencijati, likvidni segregati; Karbonatiti, dijamantska ležišta, nefeliniti, apatiti, titanomagnetiti; Masivni sulfidi ciparskog tipa, komatiitski tip, kasnomagmatska ležišta (Kiruna tip); Postmagmatska, pegmatiti; Pneumatoliti (skarnovi, grajzeni); Hidrotermalna rudna ležišta, (kata, mezo, epi), Cu-porfirna (cementaciona zona), nisko-sulfidna i visoko-sulfidna (Bor, Majdanpek, Trepča), s obskurnim magmatskim utjecajeme (Ljubija, Trgovska gora); Sedimentna ekshalativna (SEDEX tip, Vareš, Idrija, Kuroko); Mississippi valley tip (Mežica, Bleiberg, Olovo); Sedimentna rudna ležišta, Sabkha tip (Cu-škriljavci, Ba-Lokve), rezistati (nanosna Au, Sn); Precipitati (U, Žirovski Vrh, Colorado plateau tip), hidrolizati (boksiti, lateriti, Ni-kore trošenja); Metamorfogena rudna ležišta (Au-mezo-termalna); Geotektonski raspored magmatskih, metamorfogenih i sedimentnih rudnih ležišta, Metalogenija Dinarida temeljena na principima tektonike ploča (Wilsonov ciklus, razvoj i zatvaranje Tetisa).
Literatura:
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Geologije mineralnih ležišta, Gemologije i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš u redovnom ljetnom ispitnom roku održat će se u utorak 18. lipnja i 2. srpnja 2024. 8 h u MPZ1.

Raspored usmenih ispita bit će objavljen dan prije održavanja pismenih ispita. 

Autor: Andrea Čobić

Mole se studenti neka preuzmu svoje pregledane zadatke iz vježbi iz kolegija Geologija mineralna ležišta. Zadaci se nalaze u biblioteci MPZ-a na zelenom ladičaru.

Autor: Petra Schneider

Drage studentice i studenti,

od danas (4.6. sve do 16. 6. u ponoć) bit će otvorene ankete za studente, putem Studomata. Mole se svi studenti da pristupe anketiranju, kako bi se dobile povratne informacije o nastavi te u skladu s time radilo na unapređenju i poboljšanju kvalitete nastave. Ankete se ispunjavaju za sve kolegije iz ljetnog semestra na kojima je bilo minimalno troje upisanih studenata.

Autor: Andrea Čobić

Predavanje iz Geologije mineralnih ležišta u četvrtak 14. ožujka 2024. će iznimno započeti u 10 h. 

Predavanja nakon ovog termina održavaju se prema redovnom rasporedu u 8:30 h.

Autor: Andrea Čobić