Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija glina

Šifra: 53500
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Predavanja
Izvođači: Zvonka Gverić, mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Štefica Kampić, dipl.inž. - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:

Usvajanje principa klasifikacije minerala glina i osnovnih svojstava pojedinih minerala.
Savladavanje principa separacije minerala glina i pripreme uzoraka za analizu.
Usvajanje principa kvalitativne fazne analize metodom difrakcije rendgenskih zraka na praškastim uzorcima.
Sposobnost rada s bazama podataka kako u pisanom tako i u digitalnom obliku.
Razvijanje logičkog razmišljanja i sposobnosti pisanja izvještaja.
Literatura:
2. semestar
MODUL: GEOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Darko Tibljaš:

    Konzultacije uživo su moguće u terminima nakon nastave, a osim toga on-line i uživo prema dogovoru.

    Lokacija:
  • Zvonka Gverić, mag. geol.:

    SRI 13 - 15h

    Lokacija: MPZ 4

Obavijesti

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu, 21.9.2022., održat će se prema sljedećem rasporedu:

-u 8:00 sati pismeni ispiti iz Mineralogije, Opće mineralogije, Osnova elementne i fazne analize i Kristalografije

Pismeni ispiti održat će se u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda.

-usmeni dio ispita održat će se prema sljedećem rasporedu u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda:

u 8:15 - Aleksandra Čuljat, Sarah Hrgovan i Dora Martinjak

u 9:00 - Anđela Baraba

u 9:30 - Magdalena Novoselić, Vanesa Petričević i Iva Špiranec

u 11:15 - Lara Fureš, Sanja Pribolšan i Petra Šoštarić-Vulić

u 17:00 - Ana Rukavina (ispit će se održati u velikoj predavaonici MPZ-a)

Autor: Ena Topalović