Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Paleontološki aspekti evolucije

Šifra: 45081
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ KOLEGIJA:
Povijest evolucionističke misli. Kozmička evolucija (postanak elemenata i dr.). Kemijska evolucija. Postanak života (hipoteze). Biološka evolucija.
Postanak eukariota (endosimbiotska teorija). Evolucija metazoa. Specijacija (alopatrička specijacija, otočne vrste, i dr.).
Filetski gradualizam. Punktualizam.
Jednokratna vs. kumulativna selekcija. Interna selekcija.
Pojam i primjeri emergencije. 'Prigovori' evoluciji (oko, prelazni oblici i dr.).
Kulturna evolucija.

ISHODI UČENJA:
Stjecanje naprednih znanja i principa u proučavanju evolucije s paleontološkog aspekta.
Sposobnost kreativnog razmišljanja s ciljem razvoja novih i originalnih pristupa i metoda istraživanja evolucije.
Razumijevanje ograničenja trenutno dostupnih znanja i paleontoloških tehnika u rješavanju evolucijskih problema.
Osnovna sposobnost formuliranja i rješavanja problema u novim područjima evolucijskih istraživanja.
Literatura:
 1. Skelton, P. (ed.): Evolution: A biological and paleontological approach. Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
 2. Benton, M.J. & Harper, D.A.T.: Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. Wiley-Blackwell, Oxford, 2009.
 3. Erben, H.K.: Evolution. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1990.
 4. Kalafatić, M.: Osnove biološke evolucije. Sveučilište u Zagrebu, 1998.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Modul - Zoologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

 1. Patricija Keča
 2. Sanja Peradinović
 3. Tamara Tudor
 4. Leonardo Vertuš
 5. Ivan Misović
 6. Matija Vodopija
 7. Marta Kardum
 8. Iva Palatinuš
 9. Fran Vidaković
 10. Dario Schneller
 11. Ivana Saraga
 12. Lea Milić
 13. Dora Berger
 14. Luka Kuhar
 15. Matej Kristan Mirković
 16. Ana-Marija Petrović
 17. Lucija Tomić
 18. Karolina Pipinić
 19. Paulina Kelava
 20. Dora Dukić
Autor: Aleksandar Mezga