Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Dinamički sustavi u ekonomiji

Šifra: 84273
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Kristina Šorić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Kristina Šorić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s ekonomskim varijablama, njihovim promjenama, odnosima i ovisnostima kroz diferencijalne i diferencijske jednadžbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:
(1) Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda (9 sati)
(a) Model djelomične tržišne ravnoteže
(b) Domarov model
(c) Harrodov model
(d) Solowljev model
(e) Inflacija
(2) Linearne diferencijske jednadžbe prvog reda (6 sati)
(a) Model nacionalnog dohotka
(b) Model paucine
(c) Domarov model
(d) Harrodov model
(e) Model tržišta sa zalihama
(3) Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda (6 sati)
(a) Model tržišta roba s cjenovnim očekivanjima
(b) Inflacija i nezaposlenost
(4) Linearne diferencijske jednadžbe drugog reda (6 sati)
(a) Samuelsonov model
(b) Inflacija i nezaposlenost
(5) Sustavi diferencijskih i diferencijalnih jednadžbi (12 sati)
(a) Cournotov model duopola
(b) Inflacija i nezaposlenost
(c) Razni ekonomski modeli
(6) Fazni dijagrami (6 sati)
Literatura:
1. semestar
Izborni predmet 1 i 2 - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika

3. semestar
Izborni predmeti 4 i 5 - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=83796

Dinamički sustavi u ekonomiji, 2020./2021.

SYLLABUS

Dr. sc. Kristina Šorić
RIT Croatia
ksoric.pmf.mo@gmail.com
kristina.soric@croatia.rit.edu
 
Teme

 (1) Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda 
 (a) Model djelomične tržišne ravnoteže
(b) Domarov model
(c) Harrodov model
(d) Solowljev model
(e) Inflacija
(2) Linearne diferencijske jednadžbe prvog reda 
(a) Model nacionalnog dohotka
(b) Model paučine
(c) Domarov model
(d) Harrodov model
(e) Model tržišta sa zalihama
(3) Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda 
(a) Model tržišta roba s cjenovnim očekivanjima
(b) Inflacija i nezaposlenost 
(4) Linearne diferencijske jednadžbe drugog reda 
(a) Samuelsonov model
(b) Inflacija i nezaposlenost
(5) Sustavi diferencijskih i diferencijalnih jednadžbi 
(a) Cournotov model duopola
(b) Inflacija i nezaposlenost
(c) Razni ekonomski modeli
(6) Fazni dijagrami 

Literatura
Chiang, A.C, “Osnovne metode matematičke ekonomije”, Mate d.o.o, Zagreb, 1994.
E. T. Dowling, «Introduction to Mathematical Economics», McGraw-Hill, 2001.
Carl. P. Simon, Lawrence Blume, «Mathematics for Economists», W.W. Norton & Company, New York, 1994.

Održavanje nastave
Online (Zoom)
Četvrtak, 8 – 11 h


Način polaganja ispita
Ocjena iz kolegija Dinamički sustavi u ekonomiji sastoji se iz sljedećih elemenata:
   1. Samostalno pisanje zadaća tijekom vježbi (od 0 do 10 bodova)
   2. Prvi kolokvij (od 0 do 40 bodova)
   3. Drugi kolokvij (od 0 do 40 bodova)
   4. Seminar (od 0 do 10 bodova)
Uvjet za pristup polaganju ispita preko kolokvija
Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, najmanje 25% samostalno odrađenih zadaća tijekom vježbi, te napisan i prezentiran seminar.
Uvjet za prolaznu ocjenu: konačan zbroj svih bodova iz svih elemenata mora biti najmanje 40. Tada se ocjena određuje na temelju tablice:


    Ukupan broj bodova    Ocjena
    40-59                             Dovoljan (2)
    60-74                             Dobar (3)
    75-89                             Vrlo dobar (4)
    90-100                           Izvrstan (5)

Zadaće
Broj zadaća u semestru je proizvoljan. Neke će zadaće biti namijenjene samo za vježbu i ispunjavanje uvjeta za pristup polaganju ispita, a neke će se pored toga i bodovati i tako biti elementom za ocjenu. Ukoliko se zadaća boduje, ona nosi od 0 do 10 bodova, pa će se na kraju semestra izračunati prosječan broj bodova.

Kolokviji
Sastoje se iz teorijskih i računskih zadataka. Nije dozvoljena upotreba bilo kakve literature niti tablica. Održat će se u terminu predviđenom za kolokvije.

Seminar
Seminar se piše i prezentira kao grupni rad. Grupa broji 3 (iznimno 4) člana. Detalji će biti prezentirani studentima na početku semestra.

Studenti koji nisu ostvarili prolaznu ocjenu, da bi pristupili popravnom ispitu moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
Uvjeti za pristup polaganju popravnog ispita
Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, najmanje 25% samostalno odrađenih zadaća tijekom vježbi. 
Popravni ispit se sastoji iz teorijskih i računskih zadataka, te nosi od 0 do 80 bodova. Studentima se priznaju bodovi ostvareni samostalnim pisanjem zadaća i seminarom (od 0 do 20 bodova). Nije dozvoljena upotreba bilo kakve literature niti tablica. Studenti mogu izabrati pisati popravni ispit samo iz djela gradiva koji pripada prvom ili drugom kolokviju.


CV
Doktorirala je na Odjelu za teorijsku i primijenjenu matematiku, Sveučilište u Padovi, Italija, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Matematička informatika i statistika, profil diplomirani inženjer matematike. Od 15.5. 1990. – 29.2.2012. radila je na Ekonomskom fakultetu Zagreb na Katedri za matematiku, od 1.3.2012. – 19.8.2019. na Zagrebačkoj školi ekonomije i management kao profesor visoke škole na Katedri za management i onda na Katedri za ekonomiju i matematiku, a od 20.8.2019. radi na Rochester Institute of Technology Croatia kao profesor matematičkih kolegija i kolegija Operacijski management. Vlasnica je obrta za poslovno savjetovanje Luyouma. Područja znanstvenog i stručnog interesa su joj operacijska istraživanja, posebno heuristike i metaheuristike za probleme rasporeda u proizvodnji, kao i metode za upravljanje lancima opskrbe. Bila je voditeljica dva znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja operacijskih istraživanja i optimizacije, te boravila na više institucija u inozemstvu kao gost predavač (University of Udine,  Italy, Departamento de Engenharia e Gestao, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, Information and Operations Management Department, Marshall School of Business, USC, Los Angeles, SAD). Održala je mnoge edukacije u poslovnoj praksi, a na temu upravljanja lancem opskrbe (Konzum d.d., Bambi d.d., Vivera d.o.o., Podravka d.d., SDA Croatia d.o.o., Atlantic Trade d.o.o., Tokić d.o.o., otvoreni seminari), te na temu upravljanja zalihama, poslovnim procesima i financijskom imovinom, u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Vlasnica je Lean Six Sigma Green Belt certifikata.

 

 


Obavijesti