Upisi na diplomske studije Matematičkog odsjeka PMF-a

Upisne kvote
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Teorijska matematika 20 2 22
Primijenjena matematika 30 2 32
Matematička statistika 30 2 32
Računarstvo i matematika 40 2 42
Financijska i poslovna matematika 30 2 32
Matematika, smjer nastavnički 60 2 62
Matematika i informatika, smjer nastavnički 30 2 32

 

 

Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO ak.g. 2022./23.

 

Sve informacije o upisima na novi diplomski studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku možete pronaći na službenoj web stranici studija (prijave su otvorene do 15. rujna 2022.).

 


Obavijesti

Objavljene su privremene rang liste za upise na diplomske studije.

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Odgovor na prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva radna dana od podnošenja žalbe.

Autor: Mea Bombardelli
Autor: Marina Borčić