Znanost


Događanja

15.
svibnja
-
20.
svibnja
17.
svibnja
16:15-18:15,
Predavaonica A002, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
17.
svibnja
17:15-19:15,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
18.
svibnja
14:00-14:15,
Predavaonica 004, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
19.
svibnja
17:00-19:00,
Matematički odsjek (dvorište), Bijenička cesta 30.
23.
svibnja
16:00-18:00,
Predavaonica A201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
24.
svibnja
16:15-18:15,
Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30