Kolokviji i ispiti

Preddiplomski, diplomski i integrirani studiji na Matematičkom odsjeku

Voditelj kolokvijskih razreda je dr. sc. Matko Ljulj (email: kolokviji@math.hr).

        Zimski semestar

Podjela predmeta u zimskom semestru akad. god. 2021./22. u kolokvijske razrede je dana ovdje. Ova podjela ne primjenjuje se na kolokvije u zimskom semestru akad.god. 2021./22.

Predmet Makroekonomika 1 je prebačen u kolokvijski razred A2.

Predmet Oblikovanje i analiza algoritama je prebačen u kolokvijski razred C1.

Raspored pisanja kolokvija nalazi se ovdje.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije odlukom Vijeća Matematičkog odsjeka raspored pisanja kolokvija je izmijenjen. Prvi kolokviji će se održati od 22. studenog do 3. prosinca 2021. svaki radni dan, prema ovom rasporedu. Drugi kolokviji će se održati od 31. siječnja do 11. veljače 2022. svaki radni dan, prema ovom rasporedu. Popravni kolokviji će se održati od 14. do 25. veljače 2022. svaki radni dan, prema ovom rasporedu.

Vremena pisanja kolokvija su redom 8:00, 12:00 i 16:00, bez akademske četvrti.

        Ljetni semestar

Podjela predmeta u ljetnom semestru akad. god. 2021./22. u kolokvijske razrede je dana ovdje.

Raspored pisanja 2. kolokvija u ljetnom semestru akad. god. 2021./22. možete vidjeti ovdje.

Raspored pisanja popravnih kolokvija u ljetnom semestru akad. god. 2021./22. možete vidjeti ovdje.

 

Studiji na prirodoslovnim odsjecima PMF-a

Ispiti za studente prirodoslovnih odsjeka PMF-a pripadaju S razredu.

Voditelj S razreda je dr. sc. Matko Ljulj.

 

Uputa o opravdavanju izostanaka s kolokvija i ispita

U slučaju izostanka s kolokvija/ispita, najkasnije na dan samog kolokvija/ispita potrebno je o tome obavijestiti predmetnog nastavnika, ukoliko je to moguće. Izostanak je poželjno opravdati valjanom potvrdom. U suprotnom, izostanak se ne mora smatrati opravdanim. U slučaju izostanka radi bolesti nastavnik može tražiti potvrdu izdanu od strane službenog fakultetskog liječnika.


Obavijesti