Kolokviji i ispiti

Preddiplomski, diplomski i integrirani studiji na Matematičkom odsjeku

Voditelj kolokvijskih razreda je dr. sc. Matko Ljulj (email: kolokviji@math.hr).

Podjela predmeta u zimskom semestru akad. god. 2021./22. u kolokvijske razrede je dana ovdje.

Predmet Makroekonomika 1 je prebačen u kolokvijski razred A2.

Predmet Oblikovanje i analiza algoritama je prebačen u kolokvijski razred C1.

Raspored pisanja kolokvija nalazi se ovdje.

 

Studiji na prirodoslovnim odsjecima PMF-a

Ispiti za studente prirodoslovnih odsjeka PMF-a pripadaju S razredu.

Voditelj S razreda je dr. sc. Matko Ljulj.


Obavijesti