Ispiti i kolokviji

 

Prijediplomski, diplomski i integrirani studiji na Matematičkom odsjeku

Voditelji ispitnih i kolokvijskih razreda su dr. sc. Barbara Bošnjak, Matea Čelar i dr. sc. Sebastijan Horvat (email: kolokviji@math.hr).

 

Podjela kolegija u ispitne i kolokvijske razrede

 

U ljetnom semestru kolegiji su podijeljeni u 6 ispitnih/kolokvijskih razreda A - F.

Termini kolokvija u ljetnom semestru i ispita na ljetnom ispitnom roku
  prvi kolokviji

prvi ispitni termin
(i drugi kolokviji)

drugi ispitni termin  
A ponedjeljak, 22. 4. 2024. pon, 17. 6. 2024. pon, 1. 7. 2024.  
B srijeda, 24. 4. 2024. sri, 19. 6. 2024. sri, 3. 7. 2024.  
C petak, 26. 4. 2024. pet, 21. 6. 2024. pet, 5. 7. 2024.  
D ponedjeljak, 29. 4. 2024. pon, 24. 6. 2024. pon, 8. 7. 2024.  
E četvrtak, 2. 5. 2024. sri, 26. 6. 2024. sri, 10. 7. 2024.  
F petak, 3. 5. 2024. pet, 28. 6. 2024. pet, 12. 7. 2024.  

 

Početak pisanja kolokvija i ispita za kolegije u podrazredima "1" je u 10:00, a za kolegije u podrazredima "2" u 14:00, bez akademske četvrti.

 

U jesenskom ispitnom roku održavaju se ispiti iz svih kolegija zimskog i ljetnog semestra.

Termini ispita na jesenskom ispitnom roku

  prvi ispitni termin drugi ispitni termin kolegiji zimskog semestra kolegiji ljetnog semestra  
  pon, 26. 8. 2024. pon, 9. 9. 2024. A1, A2, B1 A1, A2  
  uto, 27. 8. 2024. uto, 10. 9. 2024. B2, C1, C2 B1, B2  
  sri, 28. 8. 2024. sri, 11. 9. 2024. D1, D2, E1 C1, C2  
  čet, 29. 8. 2024. čet, 12. 9. 2024. E2, F1, F2 D1, D2  
  pet, 30. 8. 2024. pet, 13. 9. 2024. G1, G2, H1 E1, E2  
  pon, 2. 9. 2024. pon, 16. 9. 2024. H2, I1, I2 F1, F2  

 

Početak pisanja ispita iz kolegija zimskog semestra je redom u 9:00, 12:00, 15:00  bez akademske četvrti.

Početak pisanja ispita iz kolegija ljetnog semestra je u 9:00 i 12:00, bez akademske četvrti.

 

Objašnjenja o ispitnim rokovima

Od akad. god. 2023./2024. na Matematičkom odsjeku uvode se ispitni rokovi. Uvođenje ispitnih rokova dovodi do nekih novosti. Kolegij koji ste upisali trebate odslušati i ispuniti preduvjete za polaganje da biste ga mogli polagati. Kolegiji se polažu putem ispita. Većina kolegija ima pisani i/ili usmeni ispit. Na ispite kojima želite pristupiti trebate se prijaviti u ISVU.

Na većini kolegija i dalje postoje kolokviji, ali i neki drugi oblici kontinuiranog praćenja rada studenata tijekom semestra (sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, kratki testovi, …).  Nastavnik će krajem semestra utvrditi koji studenti nisu ispunili svoje nastavne obaveze te će im u ISVU označiti da „nemaju pravo na potpis“. To znači da nisu odslušali kolegij i ne mogu prijavljivati (pa ni polagati) ispit iz tog kolegija, već kolegij ponovno upisuju sljedeće godine. Detalje o svojim obavezama na pojedinom kolegiju pročitajte u Pravilima ocjenjivanja.

Kolokvijski termini su i dalje sredinom semestra (nakon 7 tjedana nastave). Tada se piše „prvi kolokvij“, dok se „drugi kolokvij“ u pravilu podudara s prvim ispitnim terminom po završetku nastave. Detalje ćete saznati na nastavi i putem web stranica pojedinog kolegija. Datumi održavanja kolokvija iz pojedinih predmeta određeni su Kalendarom ispita i kolokvija te podjelom kolegija u kolokvijske razrede (zimski semestar i ljetni semestar).
Postoje tri ispitna roka i u svakom od njih po dva ispitna termina. Za svaki kolegij postoje po četiri ispitna termina, ovisno o tome u kojem se semestru izvodi.

Zimski ispitni rok
            prvi ispitni termin:         29. 1. – 9. 2. 2024.
            drugi ispitni termin:       12. 2. – 23. 2. 2024.

Na zimskom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija zimskog semestra.

Ljetni ispitni rok
            prvi ispitni termin:         17. 6. – 28. 6. 2024.
            drugi ispitni termin:       1. 7. – 12. 7. 2024.

Na ljetnom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija ljetnog semestra.

Jesenski ispitni rok
            prvi ispitni termin:         26. 8. – 2. 9. 2024.
            drugi ispitni termin:       9. 9. – 16. 9. 2024.

Na jesenskom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija zimskog i ljetnog semestra.


Kalendarom ispita i kolokvija te podjelom kolegija u kolokvijske razrede (zimski semestar i ljetni semestar) određeni su datumi održavanja ispita iz pojedinog kolegija. Ti će datumi biti vidljivi u ISVU kao datumi održavanja ispita. Tog dana se piše pisani ispit, ako postoji.

Ispit kojem želite pristupiti treba prijaviti putem ISVU-a najkasnije 3 dana prije datuma održavanja ispita predviđenog kalendarom ispita i podjelom kolegija u ispitne razrede. Ispit možete prijaviti do 5 dana unaprijed. Ako ipak nećete doći na ispit koji ste prijavili, trebate ga odjaviti. Ispit možete odjaviti najkasnije dan prije održavanja ispita do 12:00 sati. Ispit nećete moći prijaviti ako status predmeta u ISVU nije „odslušan“ i ako nisu ispunjeni svi preduvjeti za polaganje.
Raspored pisanja ispita te raspored za usmene ispite objavljuju se na web stranicama kolegija ili putem ISVU-a. Rezultate pisanih ispita nastavnici su dužni objaviti u roku od 5 radnih dana. Rezultat usmenog ispita priopćava se studentu odmah po završetku ispita. Student može odbiti ostvarenu ocjenu. U tom slučaju u ISVU se upisuje nedovoljna ocjena, a student ispit prijavljuje u nekom od sljedećih ispitnih termina. Student koji nije zadovoljan ocjenom postignutom na ispitu može, u roku od 24 sata od priopćenja ocjene, odnosno od dana objavljivanja rezultata pisanog ispita, uložiti žalbu na ocjenu dekanu Fakulteta. Žalba mora biti obrazložena i podnosi se u pisanom obliku. Po završetku ispita, nastavnik će u roku od dva radna dana unijeti ocjene u ISVU, a student je dužan provjeriti da mu je ocjena ispravno upisana.

 

Studiji na prirodoslovnim odsjecima PMF-a

Ispiti za studente prirodoslovnih odsjeka PMF-a pripadaju S razredu.

Voditeljica S razreda je dr. sc. Barbara Bošnjak (email: kolokviji@math.hr).


Obavijesti