Nastava

(Zimski semestar 2022/2023) Raspored po smjerovima. (Ažurirano 27.9.2022. u 17:20h)

       Obavijesti:

  • Izračunljivost (p), Čačić: ponedjeljak 14h, A001
  • Matematičko modeliranje u biologiji (p), Marušić: ponedjeljak 16-18, A101; utorak 14-15, A102
  • Nacrtna geometrija (p), Šiftar: petak 15h, A101
  • Nacrtna geometrija (v), Šiftar: utorak 14h, 110
  • Financijsko modeliranje 1 (p), Wagner: četvrtak 15h, A102 (promjena nije još u rasporedu i ne utječe na prvi tjedan nastave)

 

 

Kalendar nastave za akademsku godinu 2021./2022.

Red predavanja za akademsku godinu 2021./2022.

Pravila ocjenjivanja za akad. god. 2021./2022.

           

Popis svih kolegija koji se izvode na nekom od studija na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Nastava na prirodoslovnim odsjecima PMF-a u akad. god. 2021./2022.

 

Termini kada su računalni praktikumi otvoreni za samostalni rad studenata

 

Red predavanja za akademsku godinu 2022./2023.