studiji

Sveučilišni studijski programi na Matematičkom odsjeku PMF-a izrađeni su prema Bolonjskoj deklaraciji i Europskom sustavu prijenosa bodova (European Credit Transfer System - ECTS). Time je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika unutar Hrvatske, ali i u inozemstvu, čime se unapređuje razmjena ideja i iskustava te olakšava uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada.

Temeljem Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izvode se studiji kroz sve tri razine sveučilišnog obrazovanja: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski.

Preddiplomski sveučilišni studiji - prva razina (3 godine)

Diplomski sveučilišni studiji - druga razina (2 godine)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – prva i druga razina (5 godina)

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij – treća razina (3 godine)

Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij – treća razina (2 godine)