SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ AKTUARSKE MATEMATIKE

PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim aktuarskim društvom, nudi dvogodišnji sveučilišni specijalistički studij aktuarske matematike. Studij završava izradom završne radnje i donosi titulu Specijalist aktuarske matematike.

Program studija u skladu je s aktualnim programskim jezgrama usvojenim u IAA (International Actuarial Association) i Groupe Consultatif (des Associations d'Actuaries des Pays de Communautes Europennes). Program obuhvaća primijenjenu matematiku, te vjerojatnost i statistiku s primjenama u osigurateljnoj industriji, osnove ekonomije, investiranje, životno, neživotno, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te napredne matematičke teme primjenjenje u financijama i osiguranju.

Nastavu izvode profesori PMF-MO, Ekonomskog instituta u Zagrebu, profesori iz inozemstva, te profesionalci iz osigurateljne i financijske industrije iz Hrvatske i inozemstva.

Od studenata se očekuje matematičko znanje usporedivo sa dodiplomskim studijem iz matematike, fizike ili tehničkih disciplina. Studij je namijenjen osobama već zaposlenim u osigurateljnoj industriji – u osiguravajućim društvima, mirovinskom fondovima, te Vladinim zavodima, uredima i agencijama.

 

Sveučilišni specijalistički studij Aktuarske matematike


Aktuarska matematika

2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Aktuarska matematika I (152890)
- 30
(30P)
2 INFO
9.0 Aktuarska matematika II (152891)
- 30
(30P)
2 INFO
9.0 Ekonomija (152887)
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Financijska matematika (152888)
- 25
(25P)
2 INFO
9.0 Modeli doživljenja (152889)
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Stohastičko modeliranje (152886)
- 25
(25P)
2 INFO
8.0 Vjerojatnost i matematička statistika (152885)
Huzak, M.
- 25
(25P)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Investiranje i upravljanje imovinom (152892)
Brborović, D.; Slijepčević, S.
- 30
(30P)
4 INFO
9.0 Neživotno osiguranje (152893)
- 30
(30P)
4 INFO
17.0 Završni rad (152899)
- 1
(1S)
4 INFO
9.0 Životno osiguranje (152894)
- 30
(30P)
4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Mirovinsko osiguranje (152895)
Bakić, D.
- 25
(25P)
4 INFO
8.0 Zdravstveno osiguranje (152896)
- 25
(25P)
4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Aktuarska matematika I (152890)
- 30
(30P)
2 INFO
9.0 Aktuarska matematika II (152891)
- 30
(30P)
2 INFO
9.0 Ekonomija (152887)
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Financijska matematika (152888)
- 25
(25P)
2 INFO
9.0 Modeli doživljenja (152889)
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Stohastičko modeliranje (152886)
- 25
(25P)
2 INFO
8.0 Vjerojatnost i matematička statistika (152885)
Huzak, M.
- 25
(25P)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Investiranje i upravljanje imovinom (152892)
Brborović, D.; Slijepčević, S.
- 30
(30P)
4 INFO
9.0 Neživotno osiguranje (152893)
- 30
(30P)
4 INFO
17.0 Završni rad (152899)
- 1
(1S)
4 INFO
9.0 Životno osiguranje (152894)
- 30
(30P)
4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Mirovinsko osiguranje (152895)
Bakić, D.
- 25
(25P)
4 INFO
8.0 Zdravstveno osiguranje (152896)
- 25
(25P)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj