Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Fizički praktikum 1

Šifra: 201722
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Izvođači: , mag. phys. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Najučinkoviti prijenos, kao i proširenje znanja studenata ostvaruje se njihovim samostalnim radom u laboratoriju pod nadzorom nastavnika ili asistenta. Studenti tijekom izvođenja mjerenja i prikupljanja podataka stiču samopouzdanje i kritički procjenjuju vlastito znanje i vještine. Također, oni razvijaju fizikalni način mišljenja, što im olakšava usvajanje gradiva i omogućava primjenu stečenog znanja i iskustva u poslu, što je izuzetno važno za nastavnička usmjerenja, kao i svakodnevnom životu. Stoga je sveopće prihvaćeno mišljenje da laboratorijski rad studenata uvelike poboljšava nastavne programe u prediplomskom i diplomskom studiju, pa je takav rad u svijetu široko prihvaćen.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Studenti trebaju napraviti 6 od sljedećih 11 vježbi:
- Matematičko njihalo (8 sati)
- Mjerenje duljine i mase, određivanje gustoće (8 sati)
- Mjerenje istosmjernog napona i struje (8 sati)
- Mjerenje izmjeničnog napona i struje (8 sati)
- Osciloskop i RC krug (8 sati)
- Maxwellov disk (8 sati)
- Slobodno i prigušeno titranje (8 sati)
- Modul torzije i torzijske oscilacije (8 sati)
- Magnetska indukcija (8 sati)
- Magnetski dipolni moment u magnetskom polju (8 sati)
- Transformator (8 sati)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti