Izračunljiva analiza

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Izračunljiva analiza

Šifra: 213154
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Iljazović
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studente osposobiti za:
- upotrebu temeljnih koncepata izračunljive analize
- rješavanje problema koji uključuju izračunljivost, analizu i topologiju

NASTAVNI SADRŽAJI:
- Osnovni i složeniji primjeri iz izračunljivosti u analizi i motivacija za pojam rekurzivnog broja.
- Rekurzivne realne funkcije. Rekurzivne racionalne funkcije, rekurzivne realne funkcije, primjeri.
- Rekurzivni brojevi. Primjeri, karakterizacija rekurzivnih brojeva, primjeri nerekurzivnih brojeva.
- Izračunljive funkcije realne varijable. Nizovna izračunljivost, efektivna uniformna neprekidnost, primjeri, svojstva, Kleenijevo stablo, izračunljive funkcije bez rekurzivnih nultočaka.
- Izračunljivost u euklidskom prostoru. Izračunljivi skupovi, izračunljivo prebrojivi skupovi, koizračunljivo prebrojivi skupovi, svojstva.
- Izračunljivi metrički prostori. Motivacija, primjeri, svojstva, izračunljivi skupovi, izračunljivo prebrojivi skupovi, koizračunljivo prebrojivi skupovi, izračunljivost na kompaktnim skupovima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Izračunljivost

Polaganje predmeta :
Položen : Izračunljivost
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Teorijska matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Teorijska matematika

3. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 3, 4 - Redovni Studij - Teorijska matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4 - Redovni Studij - Teorijska matematika
Termini konzultacija:

Obavijesti