Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Makroekonomika 2

Šifra: 45951
ECTS: 3.5
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Cota
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Omogućiti studentima razumijevanje tekućih makroekonomskih događaja. U tu svrhu nužno je osigurati analitičko oruđe i formalne modele na temelju kojih bi se objasnilo ponašanje proizvodnje, inflacije, nezaposlenosti, kamatnih stopa, deviznog tečaja i drugih makroekonomskih varijabli. Takva se aparatura koristi i za predviđanje ponašanja privredne aktivnosti, uključujući i utjecaj ekonomske politike. U izlaganju kolegija koristit će se integrirani pristup makroekonomici (kao mladoj i imperfektnoj znanosti). To znači da će se proučavati agregatni makroekonomski model koji se temelji na implikacijama ravnotežnih uvjeta na tri skupine tržišta: tržište dobara, financijska tržišta i tržište radne snage.

NASTAVNI SADRŽAJI :
1. Očekivanja. Nominalna vs. realna kamatna stopa. Očekivana sadašnja diskontirana vrijednost. Nominalna i realna kamatna stopa i IS-LM model. Povećanje ponude novca, inflacija i nominalna (i realna) kamatna stopa.
2. Financijska tržišta i očekivanja. Cijene obveznica, prinosi na obveznice i privredna aktivnost. Tržište dionica i privredna aktivnost.
3. Očekivanja, osobna potrošnja i investicije. Osobna potrošnja. Investicije. Volatilnost osobne potrošnje i investicija.
4. Očekivanja, proizvodnja i ekonomska politika. Očekivanja i IS krivulja. Očekivanja i LM krivulja. Monetarna politika, očekivanja i proizvodnja. Smanjivanje deficita, očekivanja i proizvodnja.
5. Otvorena privreda. Izvoz i uvoz. Nominalni i realni devizni tečaj. Bilanca plaćanja. Kamatna stopa i devizni tečaj.
6. Tržište dobara u otvorenoj privredi. IS krivulja u otvorenoj privredi. Ravnotežni dohodak i trgovačka bilanca.
7. Deprecijacija, trgovačka bilanca i proizvodnja. J-krivulja. Štednja, investicije i trgovačka bilanca.
8. Proizvodnja, kamatna stopa i tečaj. Ravnoteža na tržištu dobara. Ravnoteža na tržištu novca. Efekti fiskalne i monetarne politike. Fiksni tečaj.
9. Režimi deviznog tečaja. Fiksni tečaj i prilagođavanje realnog tečaja u srednjem roku. Tečajne krize u uvjetima fiksnog tečaja.
10. Kretanje tečaja u uvjetima fleksibilnog tečaja. Izbor režima deviznog tečaja.
11. Depresije i krize. Dezinflacija, deflacija i zamka likvidnosti.
12. Visoka inflacija. Budžetski deficit i kreiranje novca. Inflacija i realna potražnja za novcem. Deficit, seignorage i inflacija.
13. Bi li kreatori ekonomske politike trebali biti suzdržani. Neizvjesnost i ekonomska politika. Očekivanja i ekonomska politika. Igre između kreatora ekonomske politike i glasača. Igre između kreatora ekonomske politike.
14. Monetarna politika: rezime. Optimalna stopa inflacije. Određivanje oblika monetarne politike.
15. Fiskalna politika: rezime. Budžetsko ograničenje. Rikardijanska ekvivalencija. Deficit, stabilizacija proizvodnje i ciklički prilagođen deficit. Rat i deficit. Opasnost visokog duga.
Literatura:
  1. O. Blanchard: Macroeconomics, 3rd edition
  2. D.W. Findlay: Macroeconomics-Study Guide, 3rd edition
  3. N. G, Mankiw: Macroeconomics, 5th edition
  4. R. J. Barro, V. Grilli: European Macroeconomics
  5. M. Burda, C. Wyplosz: Macroeconomics: A European Text, 3rd edition
  6. D. Romer: Advanced Macroeconomics, 2nd edition
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Makroekonomika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti