Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika 1

Šifra: 36211
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dijana Ilišević
Izvođači: prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Algebra matrica. Pojam matrice. Zbrajanje matrica. Množenje matrice skalarom. Množenje matrica. Regularne matrice. Neke specijalne matrice. Primjena. Determinante. Uvod. Determinante reda 1 i 2. Pojam permutacije i definicija determinante proizvoljnog reda. Svojstva. Laplace-ov razvoj. Primjena determinanti na sustave linearnih jednadžbi. Sustavi linearnih jednadžbi. Matrični zapis. Pojam rješenja. Ekvivalentni sustavi. Elementarne transformacije. Rang matrice. Gaussova metoda eliminacija.Vektorski prostori. Uvod. Linearna kombinacija. Linearna nezavisnost. Baza i dimenzija. Primjeri vektorskih prostora. Primjena na matrice. Produkti. Skalarni produkt. Ortogonalnost. Primjeri i primjena. Vektorski produkt. Definicija i primjena. Mješoviti produkt. Primjena na računanje volumena.
Literatura:
  1. S. Lipschutz, M. Lipson: Schaum's Outline of Linear Algebra. McGraw-Hill, 2001
  2. J.Ferguson: Introduction to Linear Algebra in Geology. Springer Verlag, 1994.
  3. N.Elezović: Linearna algebra. Element, 1995.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Dijana Ilišević:

    Do početka ak. god. 2023./2024. konzultacije će se održavati isključivo prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 320/III

Obavijesti

Na Geološkom odsjeku od akad. god. 2023./2024. s izvedbom kreću novi kolegiji Matematika I (šifra 255007) i Matematika II (šifra u ISVU 255016). Nastavno gradivo prethodno izvođenih kolegija Matematika I (šifra 36211) i Matematika II (šifra 36212) nije istovjetno novim kolegijima, već je najvećim dijelom gradivo stare Matematike I slično gradivu nove Matematike II, a gradivo stare Matematike II slično je gradivu nove Matematike I.

Kako bi studenti koji nisu položili navedene kolegije, ili ih neće položiti do kraja tekuće akad. godine imali što manje problema vezano uz prijelaz na nove kolegije, dogovoreno je da:

  • studenti koji do početka ak. god. 2023./2024. ne polože neku (ili obje) matematike, upisuju ih ponovo (ali tako da je nova   Matematika I umjesto stare Matematike II, a nova Matematika II umjesto stare Matematike I), prema normalnom slijedu izvođenja kolegija u akademskoj godini, odnosno novu Matematiku I u zimskom i Matematiku II u ljetnom semestru. Ispite polažu u regularnim rokovima nakon odslušanih kolegija;
  • studenti koji su položili staru Matematiku I, ali ne i staru Matematiku II, imaju pravo izaći na ispit po starom programu u vrijeme jesenskog izvanrednog roka ak. god. 2023./24. (ali bez prijave preko studomata).

Za dodatna pitanja molimo da se javite profesorici Ilišević ili u Referadu Geološkog odsjeka.

Autor: Karmen Fio Firi