Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Odabrane statističke metode u biomedicini

Šifra: 45673
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anamarija Jazbec
Izvođači: prof. dr. sc. Anamarija Jazbec - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je upoznati studente s nekim odabranim statističkim metodama koje su učestale u biomedicini, te ih osposobiti da samostalno obrade, prikažu i analiziraju prikupljene podatke. Isto tako, upoznati ih s mogućnošću različitih interpretacija istog problema analiziranog na različite načine.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnovna načela ANOVAe ponovljenih mjerenja. Osnove dizajna testiranja varijabilnosti između i unutar grupa. Pojam slučajnog i fiksnog efekta. Postavljanje jednofaktorskog modela.
2. Postavljanje dvo i trofaktorskog modela.
3. Osnove dizajna eksperimenta.
4. Modeliranje interakcija. Modeliranje trenda. Usporedba korištenja SASa i STATISTICAe.
5. Analiza kontigencijskih tablica, specifičnost i senzitivnost dijagnostičkih testova. Negativna i pozitivna prediktivna vrijednost. Likelihood ratio.
6. ROC (Receiver Operating Characteristic) krivulje i njihova primjena.
7. Analiza doživljenja (survival analysis): funkcija doživljenja i funkcija hazarda za kontinuirane slučajne varijable. Parametrijske metode.
8. Funkcija doživljenja i funkcija hazarda za diskretne slučajne varijable. Cenzuriranje podataka (lijevo, desno, intervalno). Neparametrijske metode. Kaplan - Meier procjenitelj funkcije doživljenja. Reziduali.
9. Log rank i Wilcoxon test usporedbe funkcija doživljenja. Usporedba korištenja SASa i STATISTICAe.
10. Coxov regresijski model (regresija proporcionalnog hazarda). Teorijske osnove. Uvjeti. Procjena koeficijenata Coxove regresije metodom najveće vjerodostojnosti (maximum likelihood). Podudaranje modela proporcionalnog hazarda.
11. Mjera proporcije objašnjene varijance (marginalna, parcijalna). Modeliranje interakcija. Razlika između statističke i biološke interakcije. Izbor strategija.
12. Generalizirani linearni modeli.
13. Logistička regresija. Teorijske osnove i primjena.
14. Poissonova regresija. Teorijske osnove i primjena.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematička statistika
Odslušan : Statistički praktikum 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematička statistika
Položen : Statistički praktikum 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://moodle.srce.hr/2022-2023/course/view.php?id=157859

 


Obavijesti