Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Osnove fizike 1

Šifra: 21554
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc.
Izvođači: - Seminar

- Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Ciljevi predmeta su stjecanje znanja iz mehanike i stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja problema iz mehanike.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1) Jedinice, fizikalne veličine i vektori
2) Gibanje po pravcu
3) Gibanje u dvije i tri dimenzije
4) Newtonovi zakoni
5) Primjena Newtonovih zakona
6) Rad i kinetička energija
7) Potencijalna energija i zakon očuvanja energije
8) Količina gibanja, impuls sile i sudari
9) Kinematika rotacije krutog tijela
10-11) Dinamika rotacije krutog tijela
12) Newtonov zakon gravitacije
13) Keplerovi zakoni
14) Hidrostatski tlak i uzgon
15) Jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba
1. Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti